piwo, cydr - zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: pixabay.com

ALKOHOLE

Ten alkohol będzie tańszy! Branża ma powody do radości. Polacy również!

2023-07-14 12:53

Niebawem nie będzie pobierany żaden podatek od napojów alkoholowych produkowanych z jabłek i gruszek, których zawartość alkoholu nie przekracza 5% objętości. Taka regulacja wynika z ustawy zmieniającej niektóre przepisy w celu ograniczenia nieprawidłowości w handlu niektórymi towarami oraz poprawienia efektywności działania Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozpoczynając od 1 października 2023 roku, nie będzie pobierana żadna akcyza na cydr i inne napoje alkoholowe wytwarzane z jabłek i gruszek, których zawartość alkoholu nie przekracza 5% objętości. Obecnie stawka akcyzy wynosi 97 zł za hektolitr gotowego wyrobu. Nowa ustawa została przekazana do rozpatrzenia przez Sejm.

Jak czytamy na portalu dlahandlu.pl, w ustawie w pkt 1 wyrazy „97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu” zastępuje się wyrazami „0 zł”. 

- Wzmocni to konkurencyjność na rynku alkoholi o niskiej zawartości alkoholu oraz stworzy ofertę do spożywania fermentowanych napojów winiarskich o niższej zawartości alkoholu, które zostały wytworzone na bazie jabłek i gruszek. Proponowana zmiana zwiększy również konkurencyjność cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. objętości alkoholu w stosunku do piwa oraz mieszanek piwa z napojami bezalkoholowymi. Zmiana pozytywnie wpłynie również na rozwój rynku cydru i perry, które są wytwarzane z owoców krajowych, głównie jabłek. Szacuje się, że powyższa regulacja spowoduje obniżenie cen detalicznych cydru i perry o około 10 proc. – czytamy w uzasadnieniu.

Zaplanowana zmiana ma na celu wprowadzenie rozwiązania, które poprawi sytuację finansową producentów rolnych oraz zakładów przetwarzających produkty rolnicze. Jej wprowadzenie jest uzasadnione potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw sadowniczych i przetwórczych, które zajmują się produkcją cydru i perry z jabłek i gruszek. Dzięki temu przemysłowi, producenci tych napojów będą w stanie generować większą wartość dodaną.

Według informacji podanych w ustawie, zgodnie z danymi Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego, w 2022 roku zbiory jabłek w Unii Europejskiej wyniosły 11,9 mln ton, z czego 4,2 mln ton zostało wyprodukowanych w Polsce. Ta produkcja umiejscawia Polskę na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem ilości wyprodukowanych jabłek.

Planowane wprowadzenie kolejnych uproszczeń dla producentów cydru będzie kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych przez rząd. W roku 2022 wprowadzono ułatwienia, między innymi dla drobnych producentów, dotyczące wyrobu i rozlewu cydru i perry.

Dlaczego cydr w Polsce będzie tańszy?

Zastosowanie zerowej stawki akcyzy dla cydru stanowi istotny krok w rozwoju tej kategorii w Polsce. Cydr od dłuższego czasu konkurował z dużą presją ze strony piwa, które ma niższą stawkę akcyzy i niższe koszty produkcji. Co więcej, konkurencyjność piwa jest dodatkowo wzmacniana możliwością reklamy, podczas gdy cydr nie ma takiej możliwości, nawet jeśli zawiera tę samą zawartość alkoholu. Niestety, w kategorii piwa istnieje znaczna grupa produktów udających cydr, które nie wykorzystują jabłek jako surowca. W Polsce mamy najwyższy udział soku w cydrze w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej - minimum 60% składnika, co gwarantuje wykorzystanie polskiego jabłka.

W upalny dzień zabrałem krowę sąsiada na piwo, oskarżają mnie o kradzież
Sonda
Lubisz piwo?