Podatek od nieruchomości

i

Autor: Canva Pro

PODATKI

Podatek od nieruchomości - kiedy mija termin zapłaty? Za niedotrzymanie terminu grożą kary i odsetki

2023-11-14 10:23

To już dosłownie ostatnia chwila na zapłatę czwartej, czyli ostatniej transzy podatku od nieruchomości za 2023 rok. Termin mija w najbliższą środę, tj. 15. listopada. Osoby które nie dopełnią tego obowiązku do wyznaczonej daty muszą się liczyć z karami i odsetkami.

Podatek od nieruchomości. Kto musi płacić?

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym od gruntów, budynków i budowli. To oznacza, że muszą go płacić wszyscy właściciele i samoistni posiadacze nieruchomości, użytkownicy wieczyści, posiadacze gruntów, ale także posiadacze ograniczonych praw własności do danego gruntu i budynku.

Opodatkowaniu nie podlegają użytki rolne i lasy, chyba że są zajęte na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Stawki i terminy płatności podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości są różne w zależności od powierzchni nieruchomości oraz od gminy, w której się znajduje, ponieważ to właśnie samorząd decyduje o wysokości tego podatku. Minister Finansów corocznie ogłasza jednak górną granicę, która nie może zostać przekroczona. W tym roku wynosi ona 1 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, oraz 28,78 zł za 1m2 pow. użytkowej w przypadku budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli roczny podatek jest mniejszy niż 9,80 zł wówczas w ogóle nie trzeba go płacić, natomiast jeśli wynosi do 100 zł wtedy trzeba go zapłacić jednorazowo w nieprzekraczalnym terminie do 15. marca.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku kwoty wyżej niż 100 zł. Tutaj płatność może się odbyć w czterech transzach: do marca, maja, września i listopada. I to właśnie 15. listopada mija ostateczny termin zapłaty czwartej raty podatku.

Kary za niezapłacenie podatku od nieruchomości w terminie

W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty raty podatku od nieruchomości właściciele muszą się liczyć przede wszystkim z odsetkami.

W 2023 obowiązująca stopa procentowa to 16,5%. Odsetki naliczane są od momentu upływu terminu aż do momentu zapłaty podatku.

Co więcej, niezapłacenie podatku w terminie może być potraktowane jako uchylanie się od tego obowiązku, a w takim wypadku grozi kara grzywny lub nawet kara pozbawienia wolności. O wysokości grzywny decyduje sąd biorąc pod uwagę każdy przypadek z osobna.

Najbiedniejsze miasta wojewódzkie w Polsce

Sonda
Czy wiesz jak rozliczyć się z podatku?
Jakub Banaś i Jan Strzeżek: Chcemy niskich i prostych podatków