TURYSTYKA

Wyjątkowa twierdza obronna średniowieczną atrakcją. Piastowski Zamek Królewski w Międzyrzeczu

2024-04-13 15:23

Otoczona fosą twierdza obronna w średniowieczu strzegła polską, zachodnią granicę. Najpierw funkcjonowała jako gród, a następnie jako zamek i była obiektem licznych ataków militarnych. Mimo to jej ruiny przetrwały do dzisiaj i obecnie wchodzą w skłąd Międzyrzeckiego Kompleksu Muzealnego. Obiekt jest dostępny dla zwiedzających! Dlaczego warto go zobaczyć?

Piastowski Zamek Królewski wzniesiony został około 1350 roku przez Kazimierza Wielkiego. Znajduje się na niewielkim pagórku w widłach dwóch rzecz: Obry i Paklicy. Jego niezwykłe usytuowanie sprawia, że w przeszłości stanowił ważny element obronny.

To też doskonały przykład osadnictwa obronnego i tego jak obiekt zmieniał się na przestrzeni dziejów w odniesieniu do sposobu prowadzonych walk. Najpierw bowiem w tym miejscu znajdował się drewniany gródek, później stał się silnie ufortyfikowanym grodem, następnie centrum kasztelanii międzyrzeckiej, by na końcu stać się imponującym zamkiem. W latach późniejszych stacjonowały tu wojska polskie strzegące zachodniej granicy Rzeczypospolitej.

Piastowski Zamek Królewski w Międzyrzeczu. Jakie atrakcje czekają na zwiedzających?

W tej chwili z zamku pozostały ruiny, które zajmują powierzchnię około 1200 m2. Mimo, że zamek lata świetności ma już za sobą to jednak pozwala na chwilę przenieść się do zupełnie innego świata, pełnego rycerzy, walk i niepowtarzalnego klimatu.

Do czasów obecnych zachowały się mu­ry ob­wo­do­we, po­zo­sta­ło­ści po za­chod­nim do­mu miesz­kal­nym, re­lik­ty wie­ży i frag­men­ta­rycz­nie ar­kad­ki wspie­ra­ją­ce drew­nia­ny ga­nek. Prze­trwa­ły rów­nież dol­ne par­tie mu­rów, bu­dy­nek star­szej bra­my oraz dwie po­tęż­ne ba­ste­je

Atrakcje Zamku

Jednym z głównych elementów zamku jest Muzeum Regionalne, w którym udostępnione są cztery ekspozycje: archeologiczna, historyczna, artystyczna i etnograficzna. Tutaj znajduje się też jedna z najokazalszych w Polsce kolekcja portretów trumiennych, tablice herbowych i inskrypcji z XVII i XVIII wieku. W bastei południowej urządzono natomiast niewielką izbę tortur.

To właśnie tutaj są wy­sta­wy et­no­gra­ficz­ne po­świę­co­ne kul­tu­rze au­to­chto­nicz­nej lud­no­ści pol­skiej i ich do­rob­ko­wi kul­tu­ro­we­mu, a tak­że mi­li­ta­ria, sta­ro­dru­ki, ma­lar­stwo por­tre­to­we czy rzeź­by sa­kral­ne.

W obiekcie regularnie organizowane są też różnego rodzaju wydarzenia, takie jak turnieje rycerskie czy muzyczne biesiady. W trakcie zwiedzania można także wynająć rycerza w pełnej zbroi, który opowie o swoim ubiorze i o dawnych rycerskich zwyczajach. Dla chętnych, za dodatkową opłątą, istnieje również możliwość zorganizowania pokazu turnieju rycerskiego!

Jak dojechać do Zamku Królewskiego w Międzyrzeczu? Trasa i parking

Zamek znajduje się w Międzyrzeczu przy ulicy Podzamcze 2. Międzyrzecz to niewielka miejscowość położona niecałe 50 kilometrów od Gorzowa Wielkopolskiego, co oznacza, ze jazda z Gorzowa samochodem zajmie tylko nieco ponad pół godziny. Można się tu dostać także pociągiem lub autobusem PKS.

Jeśli zdecydujesz się na podróż autem to na terenie Kompleksu Muzealnego znajduje się parking z wjazdem od strony ul. Zachodniej. Dojście do budynku muzeum odbywa się specjalnie do tego celu przeznaczoną wybrukowaną drogą. Parking posiada miejsca dla aut osobowych, autobusów oraz miejsca postojowe dla rowerów jak również oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do dyspozycji są również dwa parkingi zlokalizowane centrum, niedaleko głównego wejścia, przy ul. Młyńskiej i Garncarskiej.

Godziny otwarcia zamku w Międzyrzeczu

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, w skład którego wchodzi kompleks zamkowy, czynne jest od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz w sobotę i w niedziele od 10:00 do 17:00. W poniedziałki obiekt jest nieczynny.

Cennik

Wstęp do muzeum w każdy wtorek jest BEZPŁATNY. W inne dni obowiązuje następujący cennik:

  • Bilet normalny (wstęp do muzeum) - 12 zł
  • Bilet ulgowy (wstęp do muzeum) - 8 zł
  • Bilet na zamek - 8 zł
  • Bilet łączony normalny (wstęp do muzeum oraz na zamek) - 16 zł
  • Bilet łączony ulgowy - 12 zł
  • Dzieci do lat 7 wstęp wolny.

Pokaz rycerski: jednoosobowy 330 zł od grupy, z walką rycerską 550 zł od grupy.

Lubuskie zaprasza do zwiedzania! Zobacz zachwycający Park Narodowy "Ujście Warty"

Quiz. Najpopularniejsze zabytki Polski. Czy wiesz, gdzie się znajdują?

Pytanie 1 z 8
Gdzie znajduje się ten zabytek?
Warszawa
Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu