Straż Graniczna zatrzymała kolejnych cudzoziemców

i

Autor: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Straż Graniczna

Straż Graniczna zatrzymała kolejnych cudziemców, którzy chcieli nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Pomagał im w tym... Ukrainiec

2023-05-29 10:35

Patrol strażników Straży Granicznej z Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymał 7 obcokrajowców, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę między Polską a Niemcami. Wśród zatrzymanych był również obywatel Ukrainy, który udzielał pomocy w popełnieniu przestępstwa.

Ukrainiec pomagał w nielegalnym przekroczeniu granicy w Lubuskiem

W trakcie rutynowego patrolu we wtorek, 23 maja, funkcjonariusze Straży Granicznej z Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zauważyli grupę cudzoziemców w okolicy mostu granicznego w Słubicach. Po spostrzeżeniu zbliżających się strażników granicznych, cudzoziemcy podjęli próbę ucieczki. Szybka reakcja funkcjonariuszy pozwoliła na zatrzymanie wszystkich uciekających osób. Dodatkowo ustalono, że cudzoziemcy podróżowali samochodem marki Skoda z polskimi tablicami rejestracyjnymi, którym kierował 30-letni obywatel Ukrainy. Okazało się, że Ukrainiec udzielał pomocy trzem Afgańczykom w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej.

W wyniku kontynuacji działań, zatrzymano dodatkowych 4 obywateli Afganistanu, którzy pieszo zmierzali w kierunku granicy z Niemcami. Z zeznań cudzoziemców wynikało, że zostali przewiezieni do granicy przez nieznanego im mężczyznę, który podróżował samochodem marki Volkswagen. Niestety, przeprowadzone poszukiwania kierowcy wskazanego pojazdu nie przyniosły rezultatów.

Po przeprowadzeniu kontroli, stwierdzono, że Afgańczycy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. W związku z tym, zostali zatrzymani, a wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do momentu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, cudzoziemcy mają obowiązek regularnego zgłaszania się do siedziby Placówki Straży Granicznej w Świecku, zgodnie z ustalonymi terminami.

30-letni kierowca pojazdu został zatrzymany za udzielenie pomocy migrantom w próbie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Sąd Rejonowy w Słubicach podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ukraińca na okres 2 miesięcy. Za współudział w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom wraz z innymi osobami, obywatelowi Ukrainy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Straż graniczna uderzyła w bimbrowników. Skonfiskowali tysiące litrów alkoholu
Sonda
Jak oceniasz działania Straży Granicznej, policji i wojska na granicy polsko-białoruskiej?