piwo, zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: pixabay.com

PIWO

Polska w czołówce piwnego rankingu! Wyprzedzają nas tylko dwa kraje

2023-08-09 12:18

W roku 2022 Niemcy pozostawali głównym producentem piwa w Unii Europejskiej, wytwarzając 7,6 miliarda litrów tego napoju. Jedna czwarta alkoholowych piw wyprodukowanych w UE pochodziła z Niemiec, donosi Eurostat.

Drugie miejsce zajęła Hiszpania, która wyprodukowała 3,9 miliarda litrów piwa, a następnie Polska z 3,7 miliarda litrów, Holandia z 2,6 miliarda litrów, oraz Francja i Włochy z 2 miliardami litrów każda

W przeciągu minionego roku kraje UE wytworzyły prawie 34,3 miliarda litrów piwa z alkoholem, oraz 1,6 miliarda litrów piwa zawierającego mniej niż 0,5 procenta alkoholu lub pozbawionego go całkowicie. W porównaniu z rokiem 2021, produkcja alkoholowego piwa w UE wzrosła o 7 procent, osiągając poziomy zbliżone do roku 2019, przed pandemią Covid-19, kiedy wyprodukowano 34,7 miliarda litrów. Natomiast produkcja piwa bezalkoholowego nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem 2021.

Całkowita produkcja piwa (z alkoholem i bez) w UE w 2022 roku wyniosła prawie 80 litrów na jednego mieszkańca Unii.

Wśród krajów unijnych, dla których dostępne są dane, Niemcy nadal zajmowały pierwsze miejsce pod względem produkcji, generując 7,6 miliarda litrów, co stanowiło ponad 22 procent całkowitej produkcji UE.

Podobnie jak w latach poprzednich, dane handlowe za 2022 rok wykazały, że Holandia pozostawała czołowym eksporterem piwa z alkoholem. Kraj ten wyeksportował łącznie 2,6 miliarda litrów piwa z alkoholem, co stanowiło 27 procent całkowitego unijnego eksportu piwa. W porównaniu z rokiem 2021, Holandia zanotowała wzrost eksportu piwa o 0,7 miliarda litrów.

Pod względem importu, sytuacja nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem 2021. W minionym roku Francja była głównym importerem piwa z alkoholem, sprowadzając 0,9 miliarda litrów, co stanowiło 17 procent całkowitego importu do UE, zarówno wewnątrz, jak i poza nią. Inne znaczące importujące kraje to Włochy z ponad 0,7 miliarda litrów (14 procent), Niemcy z nieco mniej niż 0,7 miliarda litrów (12 procent), Holandia z 0,6 miliarda litrów (11 procent) oraz Hiszpania z 0,5 miliarda litrów (10 procent).

Jeśli chodzi o główne kierunki eksportu piwa poza UE, głównymi odbiorcami były Wielka Brytania (860 milionów litrów; 21 procent całkowitego eksportu piwa poza UE) oraz Stany Zjednoczone (716 milionów litrów; 18 procent). Następnie znalazły się Chiny (349 milionów litrów; 9 procent), Rosja (271 milionów litrów; 7 procent) oraz Kanada (155 milionów litrów; 4 procent).

Import piwa z alkoholem spoza UE jest niewielki w porównaniu do importu wewnątrz Unii. Główne importowane odmiany to piwo brytyjskie (290 milionów litrów; 57 procent całkowitego importu piwa spoza UE w 2022 roku) oraz piwo meksykańskie (99 milionów litrów; 19 procent).

Ile kosztuje polskie piwo w Niemczech?
Sonda
Lubisz piwo?