Atrybuty sędziego

i

Autor: Activedia / www.pixabay.com

SĄD

Poczuj się jak w amerykańskim filmie! W Gorzowie ruszył nabór na ławników sądowych. Kto może zostać ławnikiem?

2023-05-31 12:18

Kto z nas nie kojarzy filmowych scen, w których obywatele zasiadający w sądowej loży decydują o losie oskarżonego? Teraz również gorzowianie mogą aktywnie włączyć się w wyroki wymiaru sprawiedliwości. W Gorzowie ruszył bowiem nabór na ławników sądowych. Kto może się zgłosić? Chętni powinni spełnić określone kryteria.

Ławnik to sędzia społeczny orzekający w sprawach sądowych. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają wyłącznie Konstytucji oraz ustawom (tak samo jak sędziowie). Rozstrzygając sprawę mają również takie same prawa jak sędziowe z tą różnicą, że nie mogą przewodniczyć rozprawie czy naradzie i nie mogą wykonywać czynności poza rozprawą. Ławnik nie musi też uzasadniać zdania odrębnego, jeśli takowe złożył.

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata, a po jej upływie mogą oni brać udział jedynie w rozpoznawaniu wcześniej rozpoczętej sprawy, w której brali udział.

Ławnicy za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia. Mogą się natomiast ubiegać o rekompensatę pieniężną za czas wykonywania obowiązków w sądzie, która wynosi 2,64% jego podstawowego wynagrodzenia.

Kto może zostać ławnikiem sądowym w Polsce?

O mandat ławnika mogą się ubiegać wyłącznie obywatele polscy cieszący się nieposzlakowaną opinią. Chętni powinni mieć nie mniej niż 30 lat i nie więcej niż 70 lat.

Ponadto, osoby takie muszą mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Muszą też pracować, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w miejscu kandydowania od co najmniej roku.

Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą zostać osoby zatrudnione w sądach lub prokuraturze, policjanci, adwokaci i radcy prawni oraz ich aplikanci, duchowni, żołnierze, funkcjonariusze Służby Więziennej, a także radni gminy, powiatu i województwa.

Jak wskazuje ustawa nie można być też ławnikiem w więcej niż w jednym sądzie.

Ruszył nabór na ławników w Gorzowie. Gdzie się zgłosić?

Obecnie w Gorzowie trwa nabór na ławników sądowych na kadencje 2023-2027. W sumie potrzebnych jest 69 osób.

Do Sądu Okręgowego potrzebnych jest 4 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy oraz 51 do orzekania w pozostałych sprawach. Z kolei do Sądu Rejonowego poszukiwanych jest 8 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy oraz 6 do pozostałych spraw.

Kartę zgłoszenia można uzyskać w Biurze Rady Miasta urzędu miejskiego przy ul. Sikorskiego, pokój nr 217 lub 218. Biuro czynne jest w poniedziałki, środy i w czwartki w godzinach 7.30-15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 16.30 oraz w piątki w godzinach 7:30-14:30.

Tutaj należy również dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Jest na to czas do 30. czerwca. O wyborze ławników zdecyduje Rada Miasta do końca października tego roku.

Sonda
Chciałbyś/chciałabyś zostać ławnikiem?
Sprawcy napadu usłyszeli wyroki