Jezioro Ostrowskie

i

Autor: pani Agnieszka / Niesamowite Lubuskie

zawiadomienie

Na tym pomoście w Lubuskiem jest niebezpiecznie. Jest alarm mieszkańców!

2023-09-29 13:22

Ostatnio jedna z czytelniczek zgłosiła się do redakcji sulecin24.pl, aby poprosić o interwencję w sprawie pomostu na Jeziorze Ostrowskim. Konstrukcja tego pomostu pozostawia wiele do życzenia – wystające śruby, brakujące i przegnite deski stwarzają realne zagrożenie tragedią. Okazuje się, że niestety remont pomostu stoi w miejscu, ponieważ powiat i KOWR nie mogą dojść do porozumienia.

Sulęciński portal zgłosił się ze sprawą do samej Gminy. Odpowiedzi udzieliła zastępca Burmistrza Sulęcina, Iwona Walczak. Poniżej treść.

Gmina Sulęcin wielokrotnie próbowała przeprowadzić przebudowę pomostu na Jez. Ostrowskim, niestety ze względów formalnych na chwilę obecną nie jest to możliwe. Od 2018 roku trwa spór kompetencyjny pomiędzy Starostwem Powiatowym w Sulęcinie, a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa o to kto jest właścicielem jeziora.

Zgodnie z danymi ewidencyjnymi w ewidencji gruntów i budynków właścicielem gruntów pod jeziorem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.W dniu 17.01.2018 r. otrzymaliśmy z KOWR pismo informujące, iż pomimo tego, że działka, na której znajduje się jezioro pozostaje w ich ewidencji to KOWR nie jest władny do wykonywania praw właścicielskich w stosunku do tego gruntu.

W odpowiedzi na nasze pismo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 22.02.2018 r. wskazało, że w ich ocenie podmiotem gospodarującym Jeziorem Ostrowskim powinien być Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp.

Niestety KOWR pismem z dnia 29.03.2018 r. podtrzymał swoje stanowisko informując, że z dniem 01.01.2018 kompetencje dotyczące tej działki przejął z mocy ustawy Prawo wodne Starosta Powiatu Sulęcińskiego.

W dniu 30.12.2022 r wystąpiliśmy z ponownym wnioskiem do KOWR z prośbą o umożliwienie zorganizowania przez Gminę kąpieliska na Jeziorze Ostrowskim. Termin udzielenia odpowiedzi minął w dniu 23.01.2023 i do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi w powyższym temacie. Wysłaliśmy pismo ponaglające w powyższym temacie.

Gmina Sulęcin chciała zrealizować modernizację pomostu i kąpieliska w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Kraina Szlaków Turystycznych, niestety warunkiem uzyskania dofinansowania było uzyskanie zgody właściciela jeziora na dysponowanie gruntem (użyczenie lub dzierżawa). Bez uzgodnienia kto jest uprawniony do spełniania obowiązków właścicielskich w stosunku do tego terenu i wyrazi zgodę gminie na inwestowanie, ograniczeni jesteśmy jedynie do bieżącego konserwowania pomostu. Corocznie wymienianych jest kilkadziesiąt desek w pomoście jednak mamy świadomość, że wymaga on gruntowej przebudowy a najlepiej budowy nowego obiektu.