Bedomni

i

Autor: Canva Pro

BEZDOMNOŚĆ

Ile osób bezdomnych żyje w Gorzowie? Specjaliści to policzą

2024-02-26 12:10

Miejscy urzędnicy przygotowują się do corocznego liczenia osób bezdomnych. Przy wsparciu policjantów lub strażników miejskich będą przeszukiwać miejsca, w których mogą przebywać bezdomni, by określić jaka ich liczba (mniej więcej) zamieszkuje Gorzów.

Akcje liczenia bezdomnych prowadzone są w wielu miastach na terenie całej Polski. W Gorzowie ostatni raz podobna akcja odbyła się w 2019 roku. Wtedy stwierdzono, że w Gorzowie żyje ponad 160 bezdomnych osób, głównie mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat. Jak będzie tym razem?

Liczenie bezdomnych w Gorzowie. Sprawdzą ogródki i pustostany

Urzędnicy razem z policjantami i strażnikami miejskimi wyruszą w miasto w nocy z 28. na 29. lutego. Dlaczego akurat w nocy? Bo to najlepszy moment, by trafić na bezdomnych, którzy śpią w różnego rodzaju pustostanach, garażach czy na ogódkach działkowych.

Oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności" informują urzędnicy z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

W liczeniu bezdomnych weźmie udział kilkanaście kilkuosobowych patroli.

Kim jest osoba bezdomna?

Każdy kto wie w jakich miejscach mogą przebywać bezdomni, może powiadomić o tym policję lub straż miejską. Ma to znaczenie nie tylko w kontekście zbliżającego się liczenia osób bezdomnych, ale także w kwestii udzielenia im niezbędnej pomocy - szczególnie w okresie zimowym, gdy narażeni są na śmierć z powodu wychłodzenia.

Jak wskazuje ustawa o pomocy społecznej: osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Służby zabezpieczają teren wokół Warty workami z piaskiem

Sonda
Czy w Twojej okolicy przebywają bezdomni?
Rafał Trzaskowski o wprowadzeniu nocnej prohibicji i problemie bezdomnych w Warszawie