Miejscy urzędnicy już wcześniej planowali uczniów Sobieskiego przenieść w inne miejsce.

i

Autor: klw Miejscy urzędnicy już wcześniej planowali uczniów Sobieskiego przenieść w inne miejsce.

Gorzów: Sobieski przestał istnieć

2020-04-30 19:48

Technikum numer 8 w Gorzowie zostało oficjalnie zlikwidowane. Nie jest to żadne zaskoczenie, bo radni już kilka miesięcy temu podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły. Później decyzja została zaakceptowana przez lubuskiego kuratora oświaty a podczas ostatniej sesji zatwierdzona przez rajców.

Likwidacja popularnego Sobieskiego to efekt porządkowania szkolnych spraw przez Gorzów. Szkoła zostanie wchłonięta przez Technikum Gastronomiczne.

We wrześniu uczniowie zamiast do placówki przy ulicy Śląskiej pomaszerują do szkoły przy Okólnej. Do budynków po technikum przeprowadzą się uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowych. Wolny budynek po Odzieżówce z kolei zajmie Młodzieżowy Dom Kultury, który do tej pory mieścił się w centrum miasta - przy ul. Warszawskiej.

Tam z kolei powstaje Kwartał Kultury czyli szkoły muzyczne i plastyczna zlokalizowane w jednym miejscu.