Zwolnienie lekarskie

i

Autor: Canva Pro

ZUS

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie. W Lubuskiem wykryto pół tysiąca nieprawidłowości

2023-11-15 14:42

Od stycznia do października tego roku lubuski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę osób przebywających na zwolnieniach lekarskich od pracy. W wyniku tej kontroli wykryto prawie 500 nieprawidłowości, a 163 osobom cofnięto prawo do zasiłku.

Kontrole dotyczące zwolnień lekarskich są ustawowym obowiązkiem ZUS-u. Chodzi o to, by sprawdzić co świadczeniobiorca robi w trakcie pobierania zasiłku chorobowego - przede wszystkim czy w tym czasie nie podejmuje innej pracy zarobkowej.

Ponad 6 tysięcy lubuszan skontrolowanych przez ZUS

Przez dziewięć miesięcy (styczeń-październik 2023) ZUS skontrolował ponad 6 tysięcy zwolnień. Nieprawidłowości stwierdzono aż w 500 przypadkach.

Łączna kwota zakwestionowanych w wyniku tych kontroli zasiłków to 566 tys. zł. Takie kontrole są ustawowym obowiązkiem ZUS, gdyż środki na wypłaty tego typu zasiłków pochodzą ze składek na ubezpieczenie chorobowe wszystkich ubezpieczonych w naszym Zakładzie" - powiedział Krzysztof Cieszyński z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach swoich uprawnień ZUS prowadzi dwa rodzaje kontroli: jedna dotycząca wykorzystywania zwolnień lekarskich, a druga orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Do obu rodzajów kontroli typuje się najczęściej zwolnienia, które m.in. budzą wątpliwości z uwagi na okres niezdolności do pracy nieadekwatny do schorzenia, czy przypadki, w których ubezpieczony dostaje kolejne zwolnienia od różnych lekarzy na różne schorzenia. Zawraca się też uwagę na tych, którzy nie stawił się na badanie przez lekarza orzecznika w wyznaczonym terminie lub wcześniej dopuścili się nadużyć.

Kilkuset lubuszan straciło prawo do zasiłku

W przypadku wykorzystywania zwolnień lekarskich ZUS skontrolował blisko 2,1 tys. osób. W rezultacie prawo do zasiłku cofnięto w 163 przypadkach, a kwota cofniętych zasiłków wyniosła ponad 366 tys. zł.

Jak wyjaśnił Cieszyński, podczas kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich ZUS sprawdza, co świadczeniobiorca robi, gdy pobiera zasiłek chorobowy. Chodzi o ustalenie czy poprawnie wykorzystuje zwolnienie od pracy i czy nie wykonuje w tym czasie pracy zarobkowej.

Zwolnieniem lekarskim nie można swobodnie dysponować, tak jak np. urlopem wypoczynkowym. Jeśli tak się dzieje, to skutkuje to utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres” – zaznaczył Cieszyński.

W omawianym okresie tego roku lekarze orzecznicy ZUS z Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry wydali 3,9 tys. orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich. Ich efekt to 329 przypadków, gdzie kontrolowanych uznano za zdolnych do pracy i zwolnienia skrócono łącznie o 1 976 dni, a więc ponad 5 lat. W sumie, w wyniku takich kontroli, cofnięto zasiłki chorobowe na kwotę ponad 200 tys. zł.

Oto najbiedniejsze miasta w Lubuskiem. najnowszy ranking ubogich miast na Ziemi Lubuskiej

Sonda
Często bierzesz zwolnienia lekarskie?
Poradnik Zdrowie: Żyję z chorobą afektywną dwubiegunową