Prace w centrum miasta

i

Autor: Gorzowskie Inwestycje Miejskie

remont

Zmiany na deptaku przy ul. Hawelańskiej w Gorzowie. Tak przebiegają prace

2023-09-28 12:39

W rejonie Studni Czarownic obecnie trwają zaawansowane prace drogowe. Wykonawca obecnie przygotowuje podbudowę pod nową nawierzchnię ulicy Hawelańskiej. Ponadto, dużo działań ma miejsce przy ul. Wełniany Rynek.

Na deptaku obecnie prowadzone są prace polegające na dostosowaniu kształtu koryta drogi, utwardzeniu podłoża oraz ułożeniu obrzeży. Jednocześnie, na ul. Wełniany Rynek, trwają prace związane z przyłączami kanalizacji deszczowej.

W następnym etapie, na deptaku, rozpoczną się prace związane z układaniem nawierzchni z kostki granitowej. Dodatkowo, zamontowane zostanie nowe oświetlenie w postaci lamp ulicznych. W tym samym czasie na ul. Wełniany Rynek planowane są prace związane z dostosowaniem kształtu drogi oraz przygotowaniem pod nawierzchnię. Przeprowadzona zostanie również modernizacja sieci oświetleniowej i teletechnicznej.

Ostatni etap prac obejmie montaż tzw. małej architektury, takiej jak ławki, donice, stojaki rowerowe i pojemniki na odpady. Ponadto, planuje się znaczne nasadzenia zieleni.

A tak w zeszłym roku wyglądał remont ul. Walczaka w Gorzowie. Pamiętacie?

Znamy koszt inwestycji

Zakończenie prac jest przewidziane na drugi kwartał 2024 roku. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 6 milionów złotych, w tym 5,6 miliona złotych pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Wspierania Inwestycji Lokalnych.

Ten dworzec niszczeje od lat. Pasażerowie w końcu doczekają się remontu