Kredyt

i

Autor: Canva Pro

KREDYT

Wakacje kredytowe 2024. Jak złożyć wniosek? Kto może ubiegać się o wakacje kredytowe?

2023-11-16 11:10

Wakacje kredytowe to ukłon w stronę kredytobiorców, którzy mogą czasowo zawiesić spłatę raty złotówkowego kredytu hipotecznego. Taka możliwość obowiązywała w 2023 roku i na nowych zasadach przedłużona zostanie również na rok 2024. Kto może się ubiegać o wakacje kredytowe? Gdzie złożyć wniosek?

Wakacje kredytowe to nic innego jak możliwość odroczenia spłat raty kredytu hipotecznego na określony czas. W roku 2023 można było zawiesić spłatę łącznie na cztery miesiące - po jednej racie na kwartał. To oznacza, że jeszcze w grudniu 2023 kredytobiorcy mogą się ubiegać o zawieszenie jednej raty.

Podobna opcja obowiązywać będzie prawdopodobnie również w 2024 roku, bo jeszcze w październiku rząd przyjął ustawy o przedłużeniu wakacji kredytowych.

Kto może złożyć wniosek o wakacje kredytowe 2024?

O wakacje kredytowe może się ubiegać każdy kto posiada kredyt hipoteczny w polskiej walucie zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Zgodnie z zasadami umowa kredytowa powinna być zawarta przed 1 lipca 2022 rokiem, a okres spłaty musi się kończyć co najmniej 6 miesięcy od upływu tej daty.

Wszystko wskazuje na to, że wakacje kredytowe zostają przedłużone na 2024 rok, ale na nowych zasadach. W czwartek, 16. listopada, premier Mateusz Morawiecki umieścił na swoim profilu społęcznościowym wpis, w którym informuje o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy o wakacjach kredytowych - powinna ona zostać rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu.

O przyszłorocznych wakacjach kredytowych na razie niewiele wiadomo. PiS chce, by obowiązywały one w takim samym zakresie jak w roku 2023, tj. zawieszenie jednej raty na kwartał.

Wiadomo też, że o taką możliwość mogłyby się ubiegać osoby, u których kwota kapitału udzielonego kredytu jest nie wyższa niż 400 tys. zł (warunkowo do kwoty 800 tys. zł). Co więcej, taka możliwość miałaby być dostępna dla tych kredytobiorców, u których rata kredytu stanowi znaczną część dochodu.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć na kilka sposobów:

  • pisemnie
  • mailowo
  • osobiście
  • przez bankowość elektroniczną

W ciągu 21 dni bank potwierdza otrzymanie wniosku oraz przesyła informacje o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Wakacje kredytowe zaczynają się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Oznacza to, że to kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy.

Nowy podział administracyjny Polski?! Powstaną nowe województwa i zmienią się granice!

Sonda
Uważasz, że wakacje kredytowe to przydatna opcja?
A. SOBOŃ: WAKACJE KREDYTOWE MOGĄ BYĆ KONTYNUOWANE