MIASTO

Stadion piłkarski na miarę Ekstraklasy! Tak to będzie wyglądało w Gorzowie [WIZUALIZACJA]

2023-05-26 9:06

Władze miejskie zdecydowały się na zlecenie opracowania planu modernizacji stadionu znajdującego się przy ulicy Olimpijskiej. Plan ten został właśnie przygotowany. Na jego podstawie będą teraz tworzone dokumenty projektowe. Zobaczcie wizualizację autorstwa architekta, Michała Hecka!

Stadion na miarę 1. ligi!

Miasto, zlecając opracowanie koncepcji projektowej, założyło, że stadion będzie posiadał kompletną infrastrukturę oraz możliwość dostosowania do rozgrywek I ligi.

Koncepcja została opracowana w formie wariantowej, co oznacza, że na początku projektant rozważał różne możliwości rozwiązań, a dopiero w drugiej części umowy skupił się na docelowych rozwiązaniach, które będą podstawą dla kompleksowej dokumentacji.

Opracowanie uwzględnia również planowane połączenie stadionu z pobliskimi ulicami (Piłkarska, Olimpijska) oraz zapewnienie odpowiedniego parkingu.

Ze względu na szacowany koszt inwestycji, projektant, po konsultacjach z prezydentem i dyrektorami odpowiednich działów w Urzędzie Miasta, podzielił inwestycję na etapy, aby każdy z nich mógł być realizowany niezależnie. Na przykład, trybuny tworzą spójną całość, ale każda z nich może być zrealizowana oddzielnie, bez wpływu na całość.

Elementy żelbetowe trybun zostaną wykonane w taki sposób, aby w przyszłości można było na nich zamontować stalową konstrukcję dachu.

Trybuna zachodnia, wraz z zapleczem socjalnym, centrum konferencyjnym i stanowiskami dla spikerów, stanowi oddzielny etap, który nadaje obiektowi swoisty charakter.

Historia dwóch stadionów. Z kroniki gdańskiego żużlu.
Sonda
Czy podoba ci się wizualizacja nowego stadionu piłkarskiego w Gorzowie?