renifer - zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: pixabay.com

Zwierzęta

Rosja żąda wielomilionowego odszkodowania od Norwegii. Poszło o... renifery!

2023-07-31 14:49

Rosja zażądała odszkodowania w wysokości 420 milionów rubli za szkody spowodowane przez norweskie renifery. Zwierzęta nielegalnie przekroczyły granicę i przez około dwa miesiące żywiły się porostami na terenie obwodu murmańskiego.

Norweski dziennik "Adresseavisen" informuje, że odszkodowanie, które Rosja żąda od Norwegii, jest związane z prawie dwumiesięcznym pobytem 40 reniferów w obwodzie murmańskim.

Zwierzęta prawdopodobnie przekroczyły granicę norwesko-rosyjską z regionu Finnmark do obwodu murmańskiego w październiku 2022 roku i przez kolejne dwa miesiące żerowały na porostach na terenie Rosji. W grudniu pracownicy rosyjskiego parku narodowego Pasvik zauważyli te norweskie renifery.

Na początku tego roku Rosjanie zwrócili Norwegii renifery i rozpoczęli ocenę szkód związanych z obecnością tych zwierząt na swoim terytorium - donosi norweski dziennik "Adresseavisen". Według informacji tego dziennika, Rosjanie zażądali od Norwegii odszkodowania za straty środowiskowe. Dyrekcja rosyjskiej części parku oszacowała te szkody na 420 milionów rubli, co odpowiada około 18 milionom złotych.

Redakcja norweskiego dziennika została poinformowana przez Norweską Dyrekcję ds. Rolnictwa, że nie mają informacji na temat tego, jak Rosjanie wyliczyli kwotę swoich roszczeń odszkodowawczych. Media przypominają, że Norwegia i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) podpisały w 1977 roku dokument, który reguluje kwestie związane z wypasem reniferów.

Zgodnie z tą umową, oba państwa są zobowiązane wzajemnie odsyłać zwierzęta, jeśli te przekroczą granicę. Dodatkowo, umowa ta obejmuje również zapisy dotyczące odszkodowań za ewentualne zniszczenia pastwisk spowodowane przez renifery.

Zwierzęta z ukraińskich pseudohodowli szukają nowych domów w Polsce