Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki otrzymał wotum zaufania

i

Autor: Łukasz Kulczyński/Urząd Miasta Gorzowa

MIASTO

Prezydent Gorzowa otrzymał wotum zaufania. Chodzi o budżet miasta za 2022 rok

2023-05-25 11:45

W środę Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, Jacek Wójcicki, został jednogłośnie zwolniony z odpowiedzialności za wykonanie budżetu Miasta z poprzedniego roku. Radni jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię na temat działalności naszego burmistrza, udzielając mu absolutorium. Ilu głosowało radnych? O tym poniżej.

Głosowanie poparło 22 radnych, nikt nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosu.

Wotum zaufania dla prezydenta Gorzowa, Jacka Wójcickiego

- Bardzo dziękuję za wyrazy zaufania, za udzielenie absolutorium i wyrażenie wotum zaufania, które są dla mnie motorem do dalszego działania. Liczę na to, że dalej wspólnie będziemy rozwijać nasze miasto – powiedział prezydent Jacek Wójcicki. - Dziękuję wszystkim współpracownikom, szczególnie służbom finansowym. Jestem tylko jednym z ponad pięciuset pracowników Urzędu Miasta i ta pozytywna ocena dotyczy nas wszystkich – dodał.

Na sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego za rok 2022. Ponadto, zagłosowali za udzieleniem Prezydentowi Miasta absolutorium za wykonanie budżetu.

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego za rok 2022 otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Wniosek dotyczący udzielenia absolutorium Prezydentowi Gorzowa za wykonanie budżetu miasta w tymże roku został również pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

W 2022 roku ogólne dochody miasta wyniosły 967.731.708,96 zł, podczas gdy wydatki budżetowe Miasta sięgnęły 1.010.080.949,22 zł, co skutkowało deficytem w wysokości 42.349.240,26 zł. Przychody ogółem przewyższyły ubiegłoroczny budżet Miasta o kwotę 167.309.681,25 zł.

Południowa Obwodnica Warszawy wciąż dudni. Interweniują radni i posłanka
Sonda
Czy podoba ci się prezydentura Jacka Wójcickiego?