Kaloryfer

i

Autor: ri / www.pixabay.com

POdwyżki

PGE Elektrociepłownia Gorzów o podwyżkach cen ciepła. W rezultacie... zapłacimy mniej!

2023-04-27 13:42

Mamy komunikat gorzowskiej elektrociepłowni w sprawie ostatnich doniesień o kilkunastoprocentowej podwyżce cen ciepła. Jak się okazuje, ceny rzeczywiście wzrosną, ale Gorzów załapie się na rządową dopłatę, dzięki czemu mieszkańcy za ciepło zapłacą mniej niż do tej pory.

Ceny ciepła podskoczą średnio o 14%

Na początku tygodnia gorzowski magistrat informował o planowanej podwyżce cen ciepła przez PGE Elektrociepłownię Gorzów. Od 1. maja miałyby one wzrosnąć o 14%. Dlaczego? Wszystko wynika z nowego rządowego rozporządzenia, które umożliwia takie podwyżki ze względu na rosnące ceny produkcji ciepła.

Powodem zmian taryfy na ciepło jest publikacja przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wskaźników (średnich cen sprzedaży ciepła oraz wskaźnika referencyjnego) i odpowiednie zapisy rozporządzenia taryfowego, które umożliwiają wzrost cen ciepła w jednostkach kogeneracji ze względu na rosnące ceny wytwarzania ciepła i konieczność pokrycia kosztów dotyczących produkcji ciepła w jednostkach kogeneracji w 2023 roku" czytamy w komunikacie przesłanym nam przez biuro prasowe PGE Energia Ciepła S.A.

To oznacza, że zgodnie z nowym tarfikatorem od maja ceny będą wyższe o 14% niż w okresie od stycznia do kwietnia. Ale czy to oznacza, że zapłacimy więcej? Niekoniecznie.

Dzięki podwyżce cen ciepła opłaty będą niższe o 2%! Jak to możliwe?

Jak tłumaczą przedstawiciele biura prasowego PGE Energia Ciepła: zgodnie z obowiązującą od 15 lutego tego roku zmianą do ustawy w rozliczeniach za ciepło względem uprawnionych podmiotów zastosowane zostaną ceny z wyrównaniem.

Efektem zastosowania wyrównania będzie spadek ceny dla klientów o około 2% od ceny obecnie stosowanej przez PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim w okresie styczeń-kwiecień br" czytamy w komunikacie PGE Energia Ciepła S.A.

To pokłosie ustawy mówiącej o tym, że maksymalny wzrost cen ciepła nie może przekroczyć 40% w stosunku do ceny jaka obowiązywała we wrześniu 2022 roku. W innym wypadku, jeśli ceny byłyby większe, wówczas można liczyć na rządowe wyrównanie. I w takiej sytuacji znaleźli się też mieszkańcy Gorzowa. Przypomnijmy: w styczniu natsąpiła podwyżka o 27%, teraz planowana jest kolejna, o 14%, co przekrocza maksymalny, czterdziestoprocentowy próg.

Poniżej prezentujemy całą treść komunikatu PGE Energia Ciepła S.A.:

"Powodem zmian taryfy na ciepło jest publikacja przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wskaźników (średnich cen sprzedaży ciepła oraz wskaźnika referencyjnego) i odpowiednie zapisy rozporządzenia taryfowego, które umożliwiają wzrost cen ciepła w jednostkach kogeneracji ze względu na rosnące ceny wytwarzania ciepła i konieczność pokrycia kosztów dotyczących produkcji ciepła w jednostkach kogeneracji w 2023 roku.

W taryfie dla PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, która zacznie obowiązywać z dniem 1 maja br., średni wzrost cen i opłat dla klientów końcowych względem taryfy obowiązującej w okresie styczeń-kwiecień br. wyniesie ok. 14%. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą od 15 lutego br. zmianą do Ustawy z dnia 15 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” w rozliczeniach za ciepło dla uprawnionych odbiorców, m.in.: gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, oraz podmiotów takich jak: zakłady opieki zdrowotnej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa, kościoły, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz inne podmioty wymienione w Ustawie chroniące podmioty wrażliwe i które złożyły stosowne oświadczenia, zastosowane zostaną ceny z wyrównaniem. Efektem zastosowania wyrównania będzie spadek ceny dla klientów o około 2% od ceny obecnie stosowanej przez PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim w okresie styczeń-kwiecień br.

Należy zaznaczyć, że proces ustalania cen ciepła jest regulowany i każda zmiana cen ciepła jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który w świetle przepisów waży interes klientów końcowych i przedsiębiorstw. Zgodnie z rozporządzeniem taryfowym dla jednostek kogeneracji (łączna produkcja ciepła i energii elektrycznej) jest stosowana metoda uproszczona natomiast dla jednostek ciepłowniczych, nie będących jednostkami kogeneracji metoda kosztowa. Aktualnie obowiązujące taryfy ciepła w zakresie wytwarzania znajdują się na stronie: https://pgeenergiaciepla.pl/strefa-klienta/klienci-ciepla/informacje-dla-klientow-ciepla".

Sonda
Czy mocno odczułeś podwyżki cen ciepła?
Najwyższe podwyżki cen paliw są już za nami