Gruz budowlany rozbiorka remont

i

Autor: Gettyimages Nowelizacja wprowadziła do Ustawy rozdział dotyczący odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz definicję tego pojęcia, wskazując, że są to odpady powstałe podczas robót budowlanych. Zgodnie z nowymi przepisami odpady te nie będą już zaliczane do odpadów komunalnych

segregacja

Nowe przepisy dotyczące segragacji śmieci są niejasne. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma pewną propozycje

2024-04-24 13:11

Dokładnie 1 stycznia 2025 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Sęk w tym, że nie wiadomo, kto i gdzie ma tę segregacje odbywać. Szczegoły w poniższym materiale.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wprowadzenie nowych przepisów dotyczących segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zgodnie z nowym artykułem 101a ust. 1, surowce nie będą już dzielone tradycyjnie, jak dotychczas, na papier, szkło, plastik i metal, ale na sześć nowych kategorii.

"Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie" – tak brzmi ust. 1.

Kto będzie segregował odpady na budowie? Jest znak zapytania

Wykonawcy prac budowlanych będą zobowiązani do segregacji, a osoby wykonujące prace na własny rachunek będą miały możliwość zamówienia dedykowanego kontenera.

Wywóz śmieci. Ile płaci się w poszczególnych miastach w Polsce?

Są wątpliwości co do tego, czy odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być segregowane na miejscu prac, czy też mogą być przekazywane do podmiotów posiadających uprawnienia do tego celu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce odejść od segregacji na miejscu i umożliwić przekazywanie odpadów tym, którzy są do tego odpowiednio upoważnieni. Obecnie nie ma jeszcze jasności co do dalszego przebiegu tych spraw.

Otwock tonie w śmieciach. Firma z dnia na dzień przestała odbierać odpady
Sonda
Czy segregujesz śmieci?