Odpady

i

Autor: Pixabay

MIASTO

Nielegalne wysypiska śmieci w Gorzowie usuwane na potęgę. Jest aż tak źle?

2023-06-20 9:03

W ubiegłym roku służby miejskie usunęły niemal sto ton porzuconych odpadów, co kosztowało budżet blisko sto tysięcy złotych. Niestety, ze względu na bezwzględnych śmieciarzy, perspektywy na ten rok nie są obiecujące. Więcej o tym w poniższym materiale.

W trosce o nielegalne wysypiska, trzy miejskie służby podejmują działania reagujące na ten problem. Są nimi straż miejska, wydział ochrony środowiska i rolnictwa, oraz wydział gospodarki komunalnej i transportu publicznego.

W roku 2022 udało się usunąć 36 tzw. "dzikich wysypisk", co łącznie stanowiło 99 ton odpadów. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 99,5 tysiąca złotych.

Dodatkowo, od listopada 2022 roku do lutego 2023 roku, w ramach prac zastępczych związanych z zimowym utrzymaniem chodników, zlecono wykonawcom zadanie uporządkowania 12 lokalizacji, które były zanieczyszczone odpadami. Powierzchnia tych obszarów wynosiła ponad 14 tysięcy metrów kwadratowych.

W roku 2023 budżet przeznaczony na sprzątanie porzuconych śmieci został zwiększony i wyniósł blisko 140 tysięcy złotych. Do końca maja wydano już ponad połowę tej sumy, czyli 72 tysiące złotych. W ramach tych działań usunięto 35 wysypisk, z których zebrano łącznie 61 ton śmieci.

Głównie strażnicy miejscy oraz pracownicy wydziału gospodarki komunalnej zajmują się ujawnianiem "dzikich wysypisk". Przeprowadzają oni codzienne wizje lokalne, podczas których monitorują tereny pod kątem nielegalnych składowisk śmieci. Mieszkańcy również często zgłaszają takie wysypiska. Po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzeniu lokalizacji, sprawdza się, kto jest właścicielem terenu, a straż miejska podejmuje działania w celu znalezienia sprawcy zanieczyszczenia. W przypadku, gdy teren jest własnością miasta, wydział gospodarki komunalnej zajmuje się jego porządkiem. Jeśli jednak teren nie należy do miasta, odpowiedzialność za posprzątanie spoczywa na właścicielu terenu.

Po ustaleniu własności działki, odpowiednie organy, takie jak Straż Miejska, są powiadamiane w celu egzekwowania uprzątnięcia terenu. W przypadku, gdy teren należy do miasta, Straż Miejska podejmuje działania w celu usunięcia śmieci i przywrócenia porządku. Jeśli jednak teren jest własnością prywatną, właściciel jest zobowiązany do uprzątnięcia i posprzątania. Straż Miejska może w takim przypadku kontrolować, czy właściciel wykonuje te obowiązki zgodnie z przepisami.

Ostatnio zgłoszono kolejne nielegalne wysypisko śmieci, które znajduje się za osiedlem Magnolia Park na terenie prywatnym. Straż miejska już przeprowadziła kontrolę tego miejsca i wszczęła postępowanie wyjaśniające w celu odnalezienia sprawcy. Jednocześnie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa podjął działania w ramach postępowania administracyjnego mającego na celu usunięcie odpadów. Właściciel lub właściciele terenu zostaną zobowiązani do uprzątnięcia wysypiska zgodnie z wymaganiami prawem.

Las w bydgoskiej Smukale przypomina wysypisko. W lesie walają się śmieci
Sonda
Czy segregujecie śmieci?