Dramat, mieszkanie komunalne pływa w fekaliach. Pani Magda załamuje ręce: Tak jest od 15 lat

i

Autor: Tomasz Radzik / Super Express Dramat, mieszkanie komunalne pływa w fekaliach. Pani Magda załamuje ręce: "Tak jest od 15 lat"

Mieszkania komunalne dla gorzowian. Jest jedno "ale"

2022-11-21 10:41

Prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki, podjął decyzję o przeznaczeniu 29 mieszkań komunalnych dla gorzowian pod warunkiem, że ci zrobią remont. Jest kilka punktów, które trzeba spełnić, by takie lokum otrzymać.

Mieszkanie komunalne w Gorzowie. Kto może je otrzymać?

  • oczekujące na lokale zamienne;
  • umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony;
  • oczekujące na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia;
  • bezumownie korzystające z lokalu, którego remont został wykonany z dofinansowaniem BGK, które nie otrzymały zgody na przedłużenie umowy na najem socjalny z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego obowiązującego przy zawieraniu umów na najem socjalny i spełniających kryterium uprawniające do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

W terminie od 21.11. do 25.11.2022 r. osoby uprawnione mogą pobrać w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26 (pok. nr 102) pisemne wskazania do obejrzenia lokali oraz druki dokumentów do złożenia wraz z ofertą. Z pobranym wskazaniem należy zgłosić się do właściwej Administracji Domów Mieszkalnych dla rejonu, w którym jest położony lokal (adres Administracji i nr kontaktowy będzie podany we wskazaniu).

Do kiedy osoby uprawnione mogą składać oferty?

Termin do składania pisemnych ofert przyjęcia lokali jest ustalony w terminie od 28.11. do 2.12.2022 r. Oferty składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4. W ofercie winno być podane imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, nr telefonu i wskazany adres lokalu do wykonania remontu, którego dotyczy oferta.

Oferty zostaną rozpatrzone uwzględniając w pierwszej kolejności termin złożenia (data dzienna), a w przypadku ofert złożonych w tym samym dniu pozycją wniosku na liście przydziału i liczbą uzyskanych punktów. Natomiast w sytuacji gdy powyższe kryteria nie pozwolą wyłonić oferenta w następnej kolejności ocena będzie dotyczyła okresu oczekiwania, stanu zdrowia, liczebności rodziny oraz warunków mieszkaniowych. Remont wykonywany jest przez wybranego oferenta we własnym zakresie w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy na jego wykonanie. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na przedłużenie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące

Sonda
Co wolisz - mieszkanie w bloku czy dom?