Gmina Międzyrzecz

i

Autor: facebook.com/miedzyrzeczgmina

Międzyrzecz: Uchwalono budżet na 2023 rok. Ile pieniędzy zostanie przeznaczone na inwestycje?

2022-12-22 10:02

Koniec grudnia, to czas informacji z urzędów miasta odnośnie funduszy na przyszły rok. Nie inaczej jest w Międzyrzeczu, gdzie w środę uchwalono budżet na przyszły rok. Więcej informacji w poniższym artykule.

Ile pieniędzy przeznaczyli radni Międzyrzecza na inwestycje w 2023 roku?

To aż 40 milionów złotych. Burmistrz Remigiusz Lorenz nie ukrywa zadowolenia z tego faktu. - Dziękuję radnym za pracę nad projektem oraz zatwierdzenie planowanych wydatków i dochodów. Słowa podziękowania należą się także pani skarbnik oraz moim współpracownikom - powiedział.

Budżet został przyjęty przez radnych. Na sesji rady miasta nikt nie wniósł sprzeciwu. Za budżetem głosowało 20 osób.

Przed głosowaniem burmistrz podkreślał, że to bardzo trudny budżet. Wskazywał przy tym na gospodarcze perturbacje w naszym kraju i całej Unii Europejskiej, związane z wojną na Ukrainie. Podkreślał, że mimo recesji aż 26 procent planowanych wydatków przeznaczone zostanie na inwestycje, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury miejskiej – m.in. budowę dróg, kanalizacji sanitarnej w Nietoperku, remont targowiska oraz ukończenie modernizacji oczyszczalni ścieków.

Dochody gminy oszacowano na 138 mln. 696 tys. zł, a wydatki na 152 mln. 751 tys. zł. Wynoszący nieco ponad 14 mln., deficyt zostanie pokryty z tegorocznej nadwyżki, środków własnych gminy i kredytów. Burmistrz zaznacza, że na inwestycje gmina wyda blisko 40 mln. zł. – Aż 28 milionów to różne dotacje – podkreśla burmistrz.

Sonda
Czy jesteś zadowolony/a z budżetu Międzyrzecza na 2023 rok?