Gorzów: wojewoda

i

Autor: SG Informacje o rządowym wsparciu przekazał wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Lubuskie: Rządowe pieniądze dla samorządów

2020-12-09 13:04

84 mln złotych trafi do lubuskich samorządów. To środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze pozwolą zrealizować 73 zadania. Gorzów wykona termomodernizację dwóch szkół, a powiat gorzowski stworzy centrum wspierania rodziny.

Miliony dla lubuskich samorządów. 84 mln złotych pozwoli zrealizować 73 zadania na terenie całego województwa. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki mają pomóc samorządom, które odczuwają ubytek w dochodach spowodowany pandemią koronawirusa.

Te zadania, które zostały zgłoszone są bardzo oczekiwane. O tych inwestycjach mówiło się od dłuższego czasu, żeby nie powiedzieć od lat. W związku z tym myślę, że to są dobre informacje dla naszych samorządów - mówi Władysław Dajczak wojewoda lubuski.

Rządowe pieniądze trafią m.in. do Gorzowa. 3 mln złotych pozwoli wykonać termomodernizację szkół nr 5 i 14. Bogdaniec dostanie 2 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. A powiat gorzowski stworzy centrum wspierania rodziny za 3 mln zł.

Wspieramy działania rodziny, problemy opiekuńczo-wychowawcze. To będzie miejsce, gdzie będziemy pracować nad jakością relacji w rodzinie. Co teraz jest najbardziej problemowe - mówi Magdalena Słomińska starosta gorzowski.

Wojewoda zapewnia, że pieniądze na kontach samorządów znajdą się w ciągu kilku dni. Jeszcze w tym roku samorządowcy będą mieli okazję ubiegać się o kolejne rządowe wsparcie. Na dniach ma być ogłoszony nowy nabór wniosków.

Dowód osobisty z odciskiem palców - dobry pomysł?

Pytanie 1 z 1
Dowód osobisty z odciskiem palców - dobry pomysł?