Ławek przy grobach na gorzowskim cmentarzu nie brakuje.

i

Autor: Przemek Mazurek

Ławkowy problem na cmentarzu komunalnym w Gorzowie

2020-02-13 18:02

Zarządca prosi dysponentów grobów o przestawianie niektórych ławek. Pisma w tej sprawie otrzymało już kilkadziesiąt osób. - Robimy tak, żeby udrożnić ciągi komunikacyjne - tłumaczy Karolina Rzepecka, dyrektor generalny INNEKO SPZ, zarządca cmentarza.

Problem dotyczy głównie ławek znajdujących się w najnowszych alejkach cmentarza. W przypadku odmowy lub braku porozumienia - zarządca będzie sam demontował ławki. W skrajnych przypadkach - dysponent grobów będzie musiał ponieść koszt prac. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy nie są zadowoleni z działań zarządcy cmentarza. - Miejsca do siedzenia są potrzebne - mówi Stefania, odwiedzająca gorzowski cmentarz.

Ławki można ustawiać na cmentarzu ale trzeba mieć pozwolenie. Wydaje je zarządca cmentarza. Zezwolenie trzeba mieć także na nasadzenia roślin.