Żołnierze

i

Autor: Canva Pro

WOJSKO

Kwalifikacja wojskowa 2024. Kiedy rozpocznie się w Gorzowie? Termin i miejsce. Kto musi się zgłosić przed komisję lekarską?

2024-02-25 9:09

W tym roku kwalifikacja wojskowa startuje już 1. lutego. To oficjalne rozpoczęcie pracy komisji lekarskich, ale w każdym mieście wyznaczone są inne terminy zgłoszenia się na badania. Kiedy rozpocznie się kwalifikacja wojskowa w Gorzowie i w powiecie gorzowskim?

Kwalifikacja wojskowa - co to takiego?

Kwalifikacja wojskowa to badanie stanu fizycznego oraz psychicznego mężczyzn i niektórych kobiet, aby sprawdzić czy w przypadku ewentualnego zagrożenia są oni w stanie walczyć w obronie kraju. Dane wprowadzane są następnie do ewidencji wojskowej, aby otrzymać pełny obraz tego jak wygląda zdolność do pełnienia służby przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby podlegające obowiązkowej kwalifikacji wojskowej wzywane są do stawiennictwa przed komisję lekarską przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Wezwanie musi dotrzeć do konkretnej osoby co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą badania.

Kiedy i gdzie kwalifikacja wojskowa w Gorzowie 2024? Ważne terminy

Czas i miejsce kwalifikacji określone jest w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej. W tym roku rozpoczyna się ona wcześniej niż zazwyczaj, bo już 1. lutego i potrwa do 30. kwietnia (do tej pory, najczęściej startowała w okolicach kwietnia).

W tym czasie samorządy są zobowiązane do wyznaczenia konkretnej daty, w której będzie się można stawić przed komisję lekarską.

Kwalifikacja wojskowa 2023 w Gorzowie odbędzie się w dniach od 26. lutego do 27. marca 2024. Prowadzona będzie w Przystani Sportów Wodnych przy ulicy Fabrycznej 175, gdzie będzie się można stawić od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić do Wydziału Spraw Obywatelskich pod numerem: 697 523 771.

Kto musi się zgłosić do kwalifikacji wojskowej?

Wezwania do stawiennictwa przed komisją kwalifikacyjną otrzymują mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat. W tym roku wzywani są ci, którzy urodzili się w 2005 roku.

Przed komisję będą musieli się też stawić mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wezwania otrzymają również kobiety urodzone w latach 1997-2005, które w tym roku akademickim koczą naukę na następujących kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, technik farmaceutyczny i technik weterynarii.

Do kwalifikacji mogą się zgłosić również ochotnicy, którzy ukończyli 18 rok życia.

Konsekwencje niestawienia się przed komisją lekarską

Jeśli nie stawisz się przed komisją lekarską zapłacisz grzywnę! Kwalifikacja wojskowa dla wyżej wymienionych osób jest obowiązkowa. Niestawienie się przed komisją może skutkować grzywną oraz odprowadzeniem na badania przez policję.

Jeśli ktoś nie ma możliwości przybycia przed komisję w wyznaczonym terminie powinien to zgłosić do wójta, burmistrza lub prezydenta (w zależności od kogo otrzymał wezwanie) najpóźniej w wyznaczonym dniu badania.

Widowiskowe ćwiczenia lubuskich kontrterrorystów

Sonda
Czy martwisz się obecną sytuacją na świecie?
Ćwiczenia Route 604. Wojsko Polskie ćwiczyło scenariusze na wypadek wojny