Odpalasz fajerwerki? Rób to w bezpieczny sposób. Apel policjantów

i

Autor: Materiały prasowe KMP Gorzów

Gorzów: Odpalasz fajerwerki? Rób to w bezpieczny sposób. Apel policjantów

2022-12-29 13:49

Przed nami najbardziej wystrzałowy moment roku czyli noc sylwestrowa i Nowy Rok. Policjanci przypominają, by robić to rozsądnie i zachować zasady bezpieczeństwa.

Odpalanie materiałów pirotechnicznych może być niebezpieczne. Używajmy ich w taki sposób, by nie powodować zagrożenia dla innych osób czy mienia.

- Spożywany alkohol nie pomaga w zachowaniu kilku podstawowych zasad. Dlatego policjanci przypominają, by witając nowy rok, robić to bezpiecznie. Pamiętajmy o zakupach materiałów pirotechnicznych tylko z zaufanych i sprawdzonych źródeł. Unikajmy punktów, które oferują podejrzane produkty, informujmy o tym policjantów, którzy będą kontrolować takie miejsca. Pamiętajmy także, by zgłaszać funkcjonariuszom sytuacje, gdy ktoś sprzeda fajerwerki osobom niepełnoletnim - czytamy w policyjnym komunikacie.

Pamiętamy ,że materiały pirotechniczne mogą odpalać wyłącznie osoby pełnoletnie. Przeczytajmy instrukcję, używajmy ich wyłącznie na wolnym powietrzu nie zakłócając przy tym porządku publicznego. Po nieudanej próbie nie starajmy się odpalić petard ponownie. By uniknąć pożaru odejdźmy od zabudowań, przewidujmy tor lotu i upadku fajerwerków. Nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi grozi konsekwencjami prawnymi.

Niewłaściwe i nieuprawnione zachowanie może także skutkować odpowiedzialnością określoną w Kodeksie Wykroczeń:

  • Artykuł 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;
  • Artykuł 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany;
  • § 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia;
  • oraz w Ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
  • Artykuł 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.