Gorzów: MOF

i

Autor: SG Burmistrz Kostrzyna nad Odrą, Andrzej Kunt (z lewej) i burmistrz Witnicy, Dariusz Jaworski podpisują list intencyjny o przystąpieniu do MOF.

Gorzów: MOF jeszcze większy, dołączyły Witnica i Kostrzyn nad Odrą

2021-02-11 17:20

Gorzowski MOF liczy już 10 samorządów. Ostatnimi, które dołączyły są Witnica i Kostrzyn nad Odrą. Powiększenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego ma spowodować, że północ regionu lubuskiego wywalczy większe środki z UE.

Większy może więcej. Witnica i Kostrzyn dołączyły do gorzowskiego MOF-u. Tworzy go teraz 10 samorządów z północy regionu lubuskiego. Ma to być siła, która skutecznie powalczy o pieniądze z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. To pozwoli zrealizować wiele wspólnych przedsięwzięć. Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna liczy, że uda się wrócić do projektu "Łączą nas rzeki", który zakładał stworzenie bazy dla turystyki wodnej.

Mamy w Kostrzynie bardzo dobre warunki do rozwijania turystyki wodnej. Mamy przystań, która wymaga dużej inwestycji. W warunkach MOF-u taka inwestycję turystyczna łatwiej będzie zrobić - mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna.

Gorzów: MOF

i

Autor: SG Gorzowski MOF tworzy 10 samorządów.

Witnica i Gorzów mają już na koncie wspólne projekty. Dzięki temu w Gorzowie zrewitalizowano Park Siemiradzkiego, a Witnica remontuje dom kultury. Bycie w MOF-ie pozwoli na więcej.

Chcemy wspólnie podejść do tematów zielonej energii. Również infrastruktura drogowa i szkolnictwo, to są dwa elementy, które myślę że także nas połączą - mówi Dariusz Jaworski, burmistrz Witnicy.

W nowym rozdaniu do lubuskiego trafi około 800 mln euro. Wkrótce rozpoczną się negocjacje, które pokażą ile z tych środków dostanie gorzowski Miejski Obszar Funkcjonalny.

Dowód osobisty z odciskiem palców - dobry pomysł?

Pytanie 1 z 1
Dowód osobisty z odciskiem palców - dobry pomysł?