Taksówka Gorzów

i

Autor: Jan Wojtanowski/UM Gorzowa

Gorzów: Jeździsz taksówką? Sprwadź, czy nie kończy ci się licencja!

2022-12-08 13:46

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, że licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 roku podlegają obowiązkowej wymianie.

Urząd Miasta przypomina o konieczności złożenia wniosku o zmianę licencji w terminie umożliwiającym wydanie przez Organ nowej decyzji administracyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Dnia 01.01.2023 r. licencje TAXI wydane przed dniem 01.01.2020 r. stracą ważność.

Wnioski o wymianę licencji składać można:

  • w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Myśliborskiej 34;
  • Kancelarii przy ul. Sikorskiego 4 ;
  • drogą mailową, wysyłając wniosek z załącznikami na adres mailowy: wgt@um.gorzow.pl (oryginały dokumentów należy przekazać do wglądu Organowi wydającemu przy odbiorze licencji).

Do wniosku należy załączyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego - ul. Myśliborska 34, pok. 202, p. II., tel. 95 7355-719, e-mail: wgt@um.gorzow.pl.

Sonda
Korzystasz z usług firm taksówkarskich?