Gorzów pieniądze

i

Autor: Canva Pro

BUDŻET

Gorzów: Jest projekt budżetu 2024. Ile pieniędzy planuje wydać miasto w przyszłym roku? Wydatki i dochody Gorzowa

2023-11-22 13:50

Gotowy jest już wstępny projekt budżetu Gorzowa na 2024 roku. Jak z niego wynika: niższe będą wydatki miasta w porównaniu z tegorocznym budżetem, natomiast dochody mają wzrosnąć. Ostateczna wersja budżetu 2024 zostanie przedstawiona radnym na grudniowej sesji. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w tej chwili.

Planowane wydatki i dochody Gorzowa w 2024 roku

Zgodnie z przygotowanym projektem budżetu, przyszłoroczne wydatki miasta określono na 1 mld 33 mln zł, a dochody na ok. 957,6 mln zł. W porównaniu do tegorocznego budżetu ogólnie wydatki Gorzowa w przyszłym roku będą niższe o prawie 34,8 mln zł, natomiast dochody wyższe o ok. 109,65 mln zł.

Jeśli chodzi o wydatki to najwięcej środków zapisano na oświatę i edukację - aż 378,07 mln zł. Na drugim miejscu znalazły się zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rodziny, na które zaplanowano 171,07 mln zł. Później inwestycje określone na poziomie ponad 165,4 mln zł.

Na transport i usługi zarezerwowano 94,16 mln zł, a na gospodarkę mieszkaniową i komunalną 52,97 mln zł. Wydatki na administrację określono w budżecie miasta na 72,94 mln zł, natomiast na kulturę zaplanowano 32,87 mln zł. Ostatnie miejsce to sport i turystyka, tutaj Gorzów planuje wydać w przyszłym roku 23,4 mln zł.

Wydatki Gorzowa w projekcie budżetu 2024:

1. oświata i edukacja - 378,07 mln zł

2. zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rodziny - 171,07 mln zł

3. inwestycje - 165,4 mln zł

4. transport i usługi - 94,16 mln zł

5. gospodarka mieszkaniowa i komunalna - 52,97 mln zł

6. administracja - 72,94 mln zł

7. kultura - 32,87 mln zł8. sport i turystyka - 23,4 mln zł

Dochody Gorzowa w projekcie budżetu 2024:

1. podatki i opłaty lokalne - 187,47 mln zł

2. udział w podatkach PIT i CIT - 228,71 mln zł

3. środki z budżetu UE - 110 tys. zł

4. dochody z gospodarowania majątkiem - 21,2 mln zł

Subwencja ogólna wyniesie ponad 307,08 mln zł, a 166,29 mln zł mają stanowić dotacje i środki niepodlegające zwrotowi.

Wydatki Gorzowa na inwestycje w 2024 roku

Jednym z najważniejszych, a zarazem najbardziej interesujących mieszkańców punktów budżetu są kwestie związane z inwestycjami. W budżecie 2024 zapisano na ten cel ponad 165,4 mln zł, a to o prawie 147,6 mln zł mniej niż w tym roku.

W projekcie budżetu na ten moment ujęto jedynie część inwestycji kontynuowanych oraz inwestycji z Budżetu Obywatelskiego edycja 2024. Miasto przygotowuje się do zwiększenia finansowania nowych inwestycji w zakresie wkładów własnych oraz do pozyskania dotacji zewnętrznych. Stąd ostateczna kwota wydatków majątkowych w uchwalonym budżecie na 2024 r. znacząco wzrośnie" - powiedział Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy gorzowskiego magistratu.

Największe planowane inwestycje Gorzowa w 2024 roku

Z pewnością do jednych z największych przyszłorocznych inwestycji w mieście należeć będzie przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich i ul. Słowiańskiej, na co zaplanowano 31,5 mln zł.

Później kontynuacja prac związanych z adaptacją budynków na potrzeby Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, warta szacunkowo 31,5 mln zł, a także planowana przebudowa ul. Spichrzowej – II etap, opiewająca na ok. 13,5 mln zł.

Wśród innych znaczących inwestycji są: modernizacja i wyposażenie obiektów kultury (9,5 mln zł), modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej i Wełniany Rynek (3,8 mln zł), przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP (3,7 mln zł), modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej (2,4 mln zł), budowa północnej obwodnicy (5,2 mln zł) czy rozwój terenów inwestycyjnych w północnej części miasta (1,2 mln zł).

Na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego, który również jest ujęty w inwestycjach i wydatkach bieżących, zapisano w projekcie budżetu 7,6 mln zł, w tym na wydatki majątkowe 6,6 mln zł.

Sesja rady miasta, na której przedstawiony zostanie projekt budżetu odbędzie się 20. grudnia.

Wielkie otwarcie hipermarketu Carrefour w Gorzowie. Tłumy mieszkańców!

Sonda
Uważasz, że Gorzów dobrze dysponuje miejskimi pieniędzmi?
S.TYSZKA: PIS KRADNIE I WYPROWADZA PIENIĄDZE POZA BUDŻET