Gorzów

i

Autor: Canva Pro

MIASTO

Gorzów czy Gorzów Wielkopolski? Rozpoczęły się konsultacje na temat zmiany nazwy miasta

2024-06-04 12:34

Wystartowały już konsultacje społeczne, w trakcie których gorzowianie mają okazję wypowiedzieć się na temat ewentualnej zmiany nazwy miasta. Czy lepiej pozostawić człon "Wielkopolski", czy też całkowicie z niego zrezygnować? Spotkania i dyskusje potrwają do 2 sierpnia.

Czy Gorzów nadal będzie Wielkopolski?

Temat ewentualnej zmiany nazwy miasta powraca jak bumerang. Wielu mieszkańców, w tym również historyków słusznie zauważa, że człon "Wielkopolski" nie ma nic wspólnego z Gorzowem, który przecież położony jest w województwie lubuskim. Stąd pomysł, by usunąć go z nazwy. Dlatego też jeszcze w listopadzie 2023 roku do prezydenta miasta trafił wniosek o przeprowadzenie konsultacji dotyczących zmiany nazwy miasta. Prezydent przystał na propozycję wnioskodawców, a konsultacje właśnie się rozpoczęły.

Przypomnijmy: zgodnie z wcześniejszymi założeniami, miały one ruszyć miesiąc wcześniej, czyli 6 maja, ale z uwagi na poważny pożar Akademii im. Jakuba z Paradyża — zostały przełożone.

Trwają konsultacje dotyczące zmiany nazwy miasta. Każdy mieszkaniec może wziąć w nich udział

Konsultacje z mieszkańcami, które trwać będą do 2 sierpnia, polegają przede wszystkim na organizacji różnego rodzaju spotkań i paneli dyskusyjnych, w trakcie których głos zabiorą zarówno mieszkańcy jak i eksperci.

Chcemy zaprezentować mieszkańcom szersze spojrzenie na temat nazwy miasta. Pokazać temat w ujęciu historycznym, językoznawczym, socjologicznym, geograficznym. Dlatego też podjęliśmy współpracę z zespołem ekspertów, który odpowiada za merytoryczne treści w tym zakresie. W jego skład wchodzi kadra naukowa Akademii im. Jakuba z Paradyża: prof. Elżbieta Skorupska – Raczyńska, prof. Przemysław Słowiński, prof. Arkadiusz Wołoszyn oraz dr Łukasz Budzyński - informują gorzowscy urzędnicy.

Mieszkańcy będą też mogli przekazać swoje opinie i uwagi na formularzach, które należy wysłać w formie elektronicznej na adres: bsr@um.gorzow.pl lub też złożyć osobiście w siedzibach Urzędu przy ul. Sikorskiego 4 oraz przy ul. Myśliborskiej 34.

Terminy i miejsca spotkań z mieszkańcami

Na tę chwilę, w ramach konsultacji zaplanowano trzy spotkania:

  • 11.06.2024 godz. 17:00 Akademia im. Jakuba z Paradyża, aula im. prof. Stanisława Kirkora, ul. Chopina 52, bud. 5;
  • 20.06.2024 godz. 17:00 Urząd Miasta, sala sesyjna, ul. Sikorskiego 4;
  • 25.06.2024 godz. 17:00 SP 20, sala konferencyjna, ul. Szarych Szeregów 7 (wejście od ul. Sucharskiego).

Procedura zmiany nazwy miasta

Zmiana nazwy miasta nie jest łatwą sprawą i z pewnością wymagać będzie czasu. Zanim do niej dojdzie, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury. Konsultacje społeczne to dopiero pierwszy krok, następny należy do Rady Miasta, która ma podjąć decyzję w sprawie przekazania wniosku o zmianę do ministerstwa właściwego do spraw administracji za pośrednictwem wojewody (we wniosku należy przedstawić raport z konsultacji, analizę kosztów oraz opinię prezydenta). Później, w ciągu 30 dni wojewoda przekazuje wniosek wraz z załącznikami do ministra właściwego ds. administracji wraz ze swoją opinią. Następnie Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działająca przy ministrze właściwym ds. administracji opiniuje wniosek przekazany przez wojewodę. Na końcu minister właściwy ds. administracji publicznej podejmuje decyzję w sprawie zmiany nazwy miasta w drodze rozporządzenia lub zawiadamia o przyczynie negatywnego rozpatrzenia wniosku.

Zobacz też: Festiwal "Polska od kuchni" w Gorzowie

Sonda
Uważasz, że nazwa miasta powinna zostać zmieniona?
Płonie dach budynku Akademii przy ul. Teatralnej. Trwa akcja gaśnicza