Rezerwat przyrody

i

Autor: Canva Pro

PRZYRODA

Dwa nowe rezerwaty przyrody w województwie lubuskim. Gdzie? Formy ochrony przyrody w Lubuskiem

2024-01-24 12:30

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie podjął decyzję o ustanowieniu dwóch nowych rezerwatów przyrody w Lubuskiem. Pierwszy z nich znajduje się w gminie Drezdenko, a drugi w gminach Bojadła oraz Trzebiechów.

Decyzja o utworzeniu nowych rezerwatów przyrody zapadła jeszcze w listopadzie 2023 roku. Podjęta została na podstawie wniosków, które wpłynęły do RDOŚ oraz przy uwzględnieniu walorów przyrodniczych terenu.

Rezerwat przyrody - co to jest?

Rezerwat przyrody to specjalnie wyznaczony obszar, na którym fauna i flora zachowały się w stanie naturalnym lub mało zmienionym - to tu znajdują się potężne ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi czy kulturowymi. W Polsce rezerwaty przyrody to jedna z obszarowych form ochrony przyrody.

Rezerwat ustanawiany jest na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Obecnie w Polsce znajduje się ponad 1,5 tysiąca rezerwatów przyrody, a ich liczba z roku na rok rośnie.

Lubuskie ma nowe rezerwaty przyrody

W województwie lubuskim ustanowiono dwa nowe rezerwaty przyrody. Jeden z nich znajduje się w gminie Drezdenko, a drugi w gminach Bojadła oraz Trzebiechów.

Rezerwat przyrody "Torfowisko Linkowo" 

Powstał w północnej części lubuskiego, w powiecie strzelecko-drezdeneckim w gminie Drezdenko. W jego obrębie znalazło się jezioro Linkowo oraz otaczające je szuwary, mszary, brzeziny, łozowiska i torfowiska, a także tereny przyległe do jeziora Linkówko, którego włączenie w obszar rezerwatu jest w planach RDOŚ na lata 2024-2025 po zakończeniu jego dzierżawienia.

Ochroną objęto 46,99 ha, a celem ochrony w rezerwacie przyrody jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu torfowisk wraz z mozaiką towarzyszących im siedlisk wodnych i bagiennych oraz stanowiskami cennych roślin naczyniowych.

Rezerwat przyrody "Klenickie Zakole"

Zlokalizowany jest w powiecie zielonogórskim w gminach Bojadła i Trzebiechów.

Celem ochrony przyrody jest tu umożliwienie przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych w obrębie siedlisk przyrodniczych rezerwatu oraz zachowanie obszaru starorzecza, w tym lasów łęgowych, podczas procesu grądowienia. Celem jest też zachowanie fauny i flory zbiorników wodnych w procesie wypłycenia i zarastania.

Ochroną rezerwatową objęto 68,35 ha starorzecza wraz z otaczającymi je lasami łęgowymi. Udostępniono tu do ruchu pieszego, rowerowego i ruchu pojazdów drogę, umożliwiającą dojazd do wału oraz Odry.

Formy ochrony przyrody w Lubuskiem

W województwie lubuskim znajduje się obecnie:

  • 69 rezerwatów przyrody (uwzględniając już dwa nowe),
  • 2 parki narodowe - Drawieński Park Narodowy i Park Narodowy Ujście Warty,
  • 10 parków krajobrazowych - Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, Krzesiński Park Krajobrazowy, Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy, Pszczewski Park Krajobrazowy, Przemęcki Park Krajobrazowy, Gryżyński Park Krajobrazowy, Przemkowski Park Krajobrazowy, Ujście Warty, Miedzichowski Park Krajobrazowy, Gorzowski Park Krajobrazowy,
  • 1413 pomników przyrody

Niezwykły Park Narodowy "Ujście Warty"

Quiz dla prawdziwych kociarzy! Jak dobrze znasz rasy kotów? Dopasuj według zdjęcia

Pytanie 1 z 10
Jaka to rasa kota?
Kot brytyjski
Płonie Biebrzański Park Narodowy. Nagranie z pokładu Black Hawk