Sejmik Województwa Lubuskiego podzielił dotacje na bazę sportową, turystyczną i zabytki

i

Autor: Paweł Wańczko/lubuskie.pl

Dotacje w Lubuskiem. Ile wyniosły w 2023 roku? Znamy konkretne kwoty!

2023-04-24 15:20

Program inwestycyjny pn. „Lubuska Baza Sportowa” ma na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi infrastruktury sportowej w naszym regionie. Inicjatywa przyczyni się do rozwoju lubuskiej bazy, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy warunków treningowych sportowców.

Projekt pozwoli też na masowe uprawianie sportu i jednocześnie służyć będzie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Pomoc finansowa wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, jednak nie więcej niż 300.000 zł brutto dla I grupy obejmującej sale i hale sportowe oraz pływalnie kryte i odkryte oraz do 100.000 zł brutto dla II grupy obejmującej m.in. boiska, w tym również boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, kompleksy, obiekty i urządzenia lekkoatletyczne, przyszkolne obiekty sportowe, strzelnice sportowe, tory łucznicze itp.

Dofinansowanie w Lubuskiem 2023. Ile wynosi?

W ramach tegorocznego naboru złożono 45 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 4.823.888,50 zł. Ostatecznie pomoc finansowa w łącznej wysokości 2.500.000 zł trafi do 32 jednostek samorządu terytorialnego.

To inwestycje na modernizacje i wyposażenie istniejących boisk i szatni, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy obiektach sportowych, infrastrukturę lekkoatletyczną oraz infrastrukturę sportową przy szkołach. - Wsparcie trafiło do 28 gmin i 4 powiatów. Są to gminy większe, ale też i małe, które nie poradziłby sobie bez wsparcia środków zewnętrznych. Robimy wszystko, aby w małych miejscowościach zmieniać infrastrukturę i aby miejsca te stawały się przyjazne meiszkańcom i turystom - mówił wicemarszałek.

Celem Programu inwestycyjnego pn. "Lubuska Baza Turystyczna" jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionalnej infrastruktury turystycznej w województwie lubuskim poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych. Program przyczyni się do rozwoju potencjału turystycznego województwa, co w konsekwencji podniesie jakość oferowanych usług turystycznych oraz doprowadzi do poprawy warunków do rozwoju turystyki.

Przypomnijmy, że w marcu 2023 r. zarząd województwa podzielił kwotę 700 tys. zł na 19 organizacji pozarządowych w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w formie wsparcia w 2023 roku zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa” oraz w obszarze turystyki regionalnej pn. „Lubuska Baza Turystyczna”.

Zabytki w Lubuskiem. Ile przeznaczono pieniędzy na ich konserwację?

Na zabytki radni województwa zdecydowali zwiększyć kwotę z 1,2 mln zł na 1,4 mln zł w związku z dużym zainteresowaniem na prace konserwatorskie. W ramach naboru wpłynęło 57 wniosków, dotacje na zabezpieczenie przed degradacją zabytków otrzymało 37 podmiotów.

Województwo lubuskie warto odwiedzić w wakacje
Sonda
Czy 2022 był dobrym rokiem dla województwa Lubuskiego?