Armia

i

Autor: Canva Pro

WOJNA

Czechy przygotowują się do wojny obronnej. To odpowiedź na rosnącą agresję Rosji

2023-10-05 8:20

Czeski rząd przyjął nową strategię obronną, której głównym założeniem jest kompleksowe przygotowanie państwa do długotrwałej wojny obronnej z przeciwnikiem dysponującym bronią jądrową. Chodzi zarówno o budowę sił zbrojnych jak i dostosowanie operacyjne kraju.

Modernizacja armii nową strategią obronną Czech

Minister obrony Jana Czernochova powiedziała, że z nową strategią związana jest modernizacja armii, czyli organizacja takich sił zbrojnych, które można by wykorzystać w obronie kolektywnej NATO.

Według przyjętego przez rząd dokumentu kolejnym zadaniem jest wszechstronne przygotowanie operacyjne terytorium Czech dla przyjęcia, przemieszczenia się i wsparcia potencjalnie dużych sił sojuszniczych.

Chodzi w głównej mierze o to, by wzmacniać zdolność NATO do odstraszenia przeciwnika od ataku i obrony przed agresją.

Czechy zwiększają wydatki finansowe na obronę

Nowo przyjęta strategia określa, że warunkiem niezbędnym dla zdolności obronnej Czech jest zabezpieczenie finansowe w postaci rocznych wydatków na obronę w wysokości dwóch procent PKB. W razie potrzeby wydatki te mogą zostać zwiększone.

W strategii podkreślono, że obrona państwa jest nie tylko zadaniem ministerstwa obrony i armii, ale konieczne jest zaangażowanie innych organów państwa i całego społeczeństwa. Dokument podkreślił także rolę krajowego przemysłu obronnego.

Na Ukrainie trwa wojna. Rosyjskie wojska brutalnie atakują miasta i wsie

Sonda
Obawiasz się, że wojna miedzy Rosją a Ukrainą rozszerzy się na inne kraje?
Gen. Komornicki: Ukraińcy nie odzyskają Krymu