LUW

i

Autor: Lubuski Urząd Wojewódzki / Facebook.com

Wojewoda lubuski wznowił spotkania z mieszkańcami regionu

2022-07-13 15:35

Przyjść może każdy i poprosić o pomoc w rozwiązaniu kłopotów. Do tej pory zrobiło tak 500 osób. Sprawy dotyczyły m.in. praw własności do gruntów, czy decyzji wydawanych przez gminy.

Masz problem?- zgłoś się do wojewody​. Po przerwie spowodowanej pandemią COVID -19, wojewoda lubuski wznowił spotkania z mieszkańcami. Ze swoją sprawą może przyjść każdy zamieszkały na terenie regionu lubuskiego. Do tej pory przez gabinet Władysława Dajczaka przewinęło się pół tysiąca osób. Najczęściej zgłaszają się mieszkańcy wiosek i małych miejscowości. Przychodzą z bardzo różnymi sprawami.

To są sprawy kontaktów z samorządami i decyzji przez nie wydawanych. Dużo jest także spraw geodezyjnych związanych z własnościami gruntów. Do tego decyzje związane z budową i odwołania sąsiadów, czy instytucji – mówi Władysław Dajczak.

Terminy spotkań mieszkańców z wojewodą podawane są z wyprzedzeniem na stronie urzędu wojewódzkiego. Najbliższe zaplanowane jest w sierpniu, w Zielonej Górze. Wojewoda zapewnia jednak, że mieszkańcy mogą przychodzić do urzędu bez wcześniejszego zapowiedzenia.

Jak dobrze znasz zagraniczne kino lat '60?

Pytanie 1 z 10
Jak nazywała się siostra zamordowanej w Motelu Bates Marion, jak się okazuje, główna bohaterka “Psychozy” (1960)?