Obwodnica Gorzowa

i

Autor: Łukasz Kulczyński

INWESTYCJE

Wkrótce ruszą prace przy budowie północnej obwodnicy Gorzowa! Wykonawca wybrany. Jaki jest koszt robót?

2023-05-17 12:42

Urzędnicy rozstrzygnęli przetarg i wybrali firmę, która zajmie się pracami w ramach pierwszego etapu budowy północnej obwodnicy Gorzowa, który obejmie odcinek od Ronda Barlineckiego do ul. Kazimierza Wielkiego.

Wykonawca wybrany! Kto wybuduje północną obwodnicę Gorzowa?

Przetarg ogłoszony został w formule "zaprojektuj-wybuduj". To oznacza, że wybrana firma zajmie się nie tylko budową, ale także wykonaniem niezbędnej dokumentacji (w tym uzyskaniem pozwoleń). To duży zakres prac, do którego zgłosiło się dwóch chętnych.

Urzędnicy analizowali oferty firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. i Budimex S.A. Pierwsza z nich za wykonanie inwestycji zaproponowała nieco ponad 41 milionów złotych, z kolei druga niecałe 27 milionów złotych.

Ostatecznie urzędnicy zdecydowali o wyborze tańszej oferty, a to oznacza, że roboty wykona Budimex S.A.

Komisja przetargowa w swoim uzasadnieniu wskazała, że firma Budimex spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niej podstawy do wykluczenia, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów, zgodne z kryteriami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia" informuje Ewa Iwańska, dyrektor Gorzowskich Inwestycji Miejskich.

Zanim jednak budowlańcy pojawią się na placu z ciężkim sprzętem konieczne jest podpisanie umowy i, oczywiście, przygotowanie projektu.

Północna obwodnica Gorzowa - pierwszy etap prac. Co się zmieni?

Roboty obejmą 470 metrowy odcinek drogi od Ronda Barlineckiego, a dokładniej od skrzyżowania ul. Górczyńskiej z ul. Kardynała Wyszyńskiego, do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego.

Na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Górczyńskiej wybudowane zostanie rondo. Podobnie stanie się na skrzyżowaniu nowego odcinka drogi ulic Kazimierza Wielkiego i Owocowej.

Przebudowana zostanie sama ulica Owocowa na połączeniu z wlotem ronda przy ul. Kazimierza Wielkiego. Rozbudowany będzie także odcinek ul. K. Wielkiego i układ skrzyżowania ul. K. Wielkiego i ul. Z. Kuratowskiej – powstanie tam skrzyżowanie zwykłe wyniesione.

W planach jest budowa zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi, ścieżek rowerowych i chodników. Pojawi się nowe oświetlenie i więcej zieleni, bo w rejonie skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego i Zofii Kuratowskiej zaplanowano budowę skweru. Na przebudowywanym odcinku drogi będą też nowe drzewa i krzewy.

Roboty obejmą także budowę systemu odwodnienia oraz budowę zbiornika retencyjnego. Jak zawsze nie zabraknie elementów małej architektury, tj. koszy, ławek i stojaków rowerowych.

Sonda
Czy odczuwasz wzrost cen surowców budowlanych?
ATAL, ogólnopolski deweloper, zaprezentował topową inwestycję na Górnym Śląsku