Mandat

i

Autor: Canva Pro

KIEROWCY

Weź udział w szkoleniu i zmniejsz liczbę punktów karnych. WORD w Gorzowie zaprasza kierowców

2024-03-06 12:28

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego organizuje specjalne szkolenie dla kierowców. Dzięki niemu wszyscy, którzy mają na koncie punkty karne za wykroczenia drogowe, będą mogli zmniejszyć ich ilość. Sprawdź na czym polega kurs, kiedy się odbędzie i jak się zgłosić.

Szkolenie zmniejszające ilość punktów karnych. Kto może wziąć w nim udział?

Szkolenia zmniejszające ilość punktów karnych dla kierowców organizowane są w wielu miastach Polski, w tym także w Gorzowie.

Kurs trwa jeden dzień, zazwyczaj organizowany jest w sobotę lub w niedzielę, i może wziąć w nim udział maksymalnie 15 osób. Obejmuje on 8 godzin wykładów oraz 2 godziny zajęć praktycznych z hamowania awaryjnego.

Szkolenie skierowane jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego. Zgodnie z przepisami osoby takie raz na 6 miesięcy, na własny koszt mogą uczestniczyć w szkoleniu redukującym liczbę otrzymanych punktów karnych.

Aby wziąć udział w kursie konieczne jest wcześniejsze opłacenie wszystkich mandatów i grzywien.

W szkoleniu nie mogą uczestniczyć kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok oraz ci, którzy zebrali więcej niż 24 punkty karne.

Zdałbyś egzamin na prawo jazdy 2023? Sprawdź!

Pytanie 1 z 10
Z jaką maksymalną prędkością możesz jechać mijając ten znak?
Quiz - znak drogowy

Ile punktów karnych można odjąć po szkoleniu?

Osobom, które wzięły udział w szkoleniu liczba punktów karnych może zostać jednorazowo zmniejszona o 6 punktów. Taką decyzję podejmuje komendant wojewódzki Policji (właściwy dla miejsca zamieszkania osoby) na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Punkty redukuje się według kolejności ich przyznania zaczynając od tych przyznanych najwcześniej.

Sugerujemy, aby przed zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu zmniejszającym punkty karne, kontaktując się z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania Komendą Wojewódzką Policji, sprawdzić ilość posiadanych punktów karnych oraz termin w jakim się przedawniają" informują pracownicy gorzowskiego WORD-u.

Harmonogram szkoleń zmniejszających punkty karne w Gorzowie

Szkolenia organizowane są na bieżąco na podstawie ilości napływających zgłoszeń.

Najbliższe szkolenie odbędzie się już w sobotę (09.03). Następne zaplanowano na 23. marca. Start godzina 9:30. Kurs odbędzie się w siedzibie WORD przy ul. Podmiejskiej, w sali nr 3.

Szkolenie jest płatne! Jednorazowy kurs to koszt 900 zł. Konieczne są również wcześniejsze zgłoszenia. Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.wordgorzow.pl.

Żużlowcy Stali Gorzów podczas pierwszych treningów w przed sezonem 2024

Quiz. Czy rozpoznasz markę samochodową po logo?

Pytanie 1 z 11
Która marka samochodów posługuje się tym logiem?
Marki samochodów quiz
Bielsk Podlaski. Egzamin na prawo jazdy jak z koszmaru. O włos od tragedii