Bezrobocie

i

Autor: Urząd Miasta Gorzowa

bezrobocie

Spada bezrobocie w Gorzowie! Te statystyki mówią wszystko

2023-07-14 8:12

Jak co miesiąc, Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie przedstawił najświeższe statystyki dotyczące bezrobocia w naszym mieście i okolicy. Jak to wyglądało w czerwcu? O tym poniżej.

Pod koniec czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie było zarejestrowanych 1221 gorzowian, o 93 mniej jak na początku ubiegłego miesiąca. Stopa bezrobocia w naszym mieście wynosiła w czerwcu, podobnie jak w maju, 2,4%.

Według informacji podanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, w czerwcu stopa bezrobocia w powiecie gorzowskim spadła z 3,6 do 3,5%, a w województwie lubuskim z 4,4 do 4,3% – poinformował Wojewódzki Urząd Pracy.

Wśród gorzowskich bezrobotnych nieznacznie więcej jest kobiet (695 – 56,9% zarejestrowanych). Młodzież do 30 lat stanowiła 17,7% ogółu (216 osób), osoby powyżej 50 roku życia (366 osób) to 30% zarejestrowanych.

Spośród zarejestrowanych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy na ulicy Walczaka, co czwarta, czyli 343 osoby (26,1%), jest długotrwale bezrobotna. Natomiast co szósta zarejestrowana osoba, czyli 173 (13,2%), posiada niepełnosprawność. Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 4,1%, natomiast w podregionie zielonogórskim wynosiła 4,4%. W obu przypadkach odnotowano spadek o 0,2 punktu procentowego.

W czerwcu br. w województwie lubuskim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (8,9%), zielonogórskim ziemskim i międzyrzeckim (7,5%) oraz wschowskim (7,3%), a najniższą w powiecie słubickim (2,1%), w Gorzowie (2,4%) oraz w powiecie świebodzińskim (2,6%).

W czerwcu 2023 r. do urzędów pracy zgłoszono 2690 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 240 mniej niż w maju. Najwięcej w Zielonej Górze (391) i w Gorzowie (383).

Na koniec czerwca 2023 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 15000 bezrobotnych, w tym 8350 kobiet, które stanowiły 55,7% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 494 osoby (o 3,2%). W stosunku do czerwca 2022 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 789 osób (o 5%).

Sonda
Kiedy ostatni raz szukałaś/eś pracy?