Seniorzy

i

Autor: BM10777 / www.pixabay.com

SPOŁECZEŃSTWO

Polska się starzeje. Tego procesu nie da się zatrzymać! Które regiony starzeją się najszybciej?

2023-06-20 11:29

Dane Głównego Urzędu Statystycznego są zatrważające: Polska starzeje sie w błyskwiacznym tempie i wszystko wskazuje na to, że do 2060 roku z jednego z najmłdoszych krajów w Unii Euroepjskiej stanie się najstarszym. Co więcej, jak wskazują badacze, proces ten jest nieuchronny i nieodwracalny. Które regiony starzeją sie najbardziej?

Polacy żyją dłużej. Rodzi się mniej dzieci

Wydłużenie życia mieszkańcow Polski przy jednoczesnym obniżeniu poziomu urodzeń powoduje, że społeczeństwo zaczyna się starzeć. To oznacza, że jest coraz mniej młodych, którzy będą mogli zastąpić osoby w wieku reprodukcyjnym, a jest za to więcej osób starszych, które wymagają odpowiedniej opieki i wsparcia.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy mogą być narastające problemy ze strony systemu opieki socjalnej. Mówiąc wprost: w przyszłości zabraknie młodych, którzy będą mogli zarabiać na seniorów. A sytuacji nie poprawia fakt, że wiele osób, które mogłyby napędzać gospodarkę wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu lepszej pracy.

Spada średnia wieku. W ciągu 25 lat Polaków będzie o kilka milionów mniej

Jak wskazują dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny, w ciagu ostatnich 10 lat (od 2011 do 2021) przeciętny wiek osób w Polsce wzrósł o cztery lata i wynosi obecnie 42 lata. Według prognoz do 2040 roku wskaźnik ten będzie już na poziomie 50 lat.

W tej chwili już co piąta osoba ma przynajmniej 65 lat, podczas gdy w 2011 roku w takim wieku była co siódma osoba.

Będzie jeszcze gorzej, bo zgodnie z badaniami do 2040 roku liczba ludności Polski zmniejszy się o 2,8 miliona osób, na co największy wpływ będzie miała umieralność obecnych 60-latków, dzięki którym w latach 50. XX wieku Polska zanotowała wyż demograficzny.

Każdy region Polski starzeje się w różnym tempie

Jak wynika z badań zmiany związane ze starzeniem się społeczeństwa postępują w różnym tempie w zależności od poszczególnych województw.

Wyraźnie widoczna jest postępująca polaryzacja przestrzenna kraju w zakresie podstawowych składowych sytuacji demograficznej. Wzmocnieniu ulega potencjał demograficzny regionów będących swoistymi „biegunami wzrostu” i tym silniej ulegają osłabieniu obszary „problemowe” i „degresywne”" informuje GUS.

Dane wskazują, że obecnie mieszkańcy miast są starsi od mieszkańców wsi o średnio 3 lata.

Które regiony Polski starzeją się najszybciej?

Zgodnie z danymi GUS w 2021 roku najstarszy odsetek osób starszych odnotowano w gminie Kleszczewo (pow. poznański, woj. wielkopolskie), gdzie wyniósł on 8,9%. Na kolejnym miejscu znalazła się gmina wiejska Komorniki (pow. poznański, woj. wielkopolskie) ze wskaźnikiem 9,1% oraz gmina wiejska Stawiguda (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie) – 9,3%.

Najwolniejszy przyrost ludności w starszym wieku zanotowano w województwach małopolskim i mazowieckim - 3,6%.

Warto zaznaczyć, że w 2011 r. liczba gmin, gdzie udział osób w wieku 65 lat i więcej nie przekraczał 10%, wynosiła aż 221. Dziesięć lat później takich gmin pozostało zaledwie siedem.

Sprawdź dokładne dane na tabelach przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny:

Sonda
Ile masz/planujesz mieć dzieci?
Seniorzy tracą przez 15. emeryturę?! Sawicki nie ma wątpliwości