Dowód osobisty

i

Autor: Pixabay Zdjęcie ilustracyjne

dowód osobisty

Nowe zmiany związane z dowodem osobistym w Gorzowie! Co nowego? Znamy szczegóły

2023-12-28 9:11

W czwartek, 28 grudnia, wystąpi przerwa w dostępie do systemu obsługującego wydawanie dowodów osobistych. Składanie wniosków o dowód dla dzieci lub podopiecznych będzie możliwe do godziny 9:00, a wniosków o własny dokument tożsamości do godziny 12:00.

  • Ograniczenia obsługi wynikają z wdrażania nowych rozwiązań technicznych w całym kraju, umożliwiających świadczenie nowych e-usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty. Pojawią się trzy nowe rozwiązania:

Możliwość elektronicznego składania wniosków przez każdego obywatela, niezależnie od wieku. Obywatel, który ukończył 12 lat, będzie zobowiązany w terminie do 30 dni od złożenia wniosku zgłosić się do urzędu, w celu złożenia odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz odcisków palców. Podpis będzie składany elektronicznie za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego - Signature Pad, natomiast odciski palców będą składane za pomocą skanerów linii papilarnych. Jeżeli obywatel nie pojawi się w urzędzie w ww. terminie, wniosek będzie automatycznie pozostawiony bez rozpoznania przez system obsługujący wydawanie dowodów osobistych (RDO). Ważne: fotografia załączona do wniosku musi spełniać wymagania określone w ustawie o dowodach osobistych.

Zmiana dowodów rejestracyjnych w 2022 roku! Tak będą wyglądać nowe dokumenty [WZORY]

  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie składany w urzędzie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, wypełniany przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL. Wnioskodawca podpisze wniosek za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego - Signature Pad. Papierowa postać wniosku, czyli wydruk z RDO, będzie możliwa tylko w przypadku awarii sprzętu do składania podpisu elektronicznego.
  • Potwierdzenie odbioru dowodu będzie w postaci elektronicznej - złożenie podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego będzie za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego - Signature Pad. Papierowa postać potwierdzenia, czyli wydruk z RDO, będzie możliwa tylko w przypadku awarii sprzętu do składania podpisu elektronicznego.
Dokumenty konieczne do rozpoczęcia budowy domu