apteka

i

Autor: Canva

LEKI

Masz puste opakowanie po lekach? Podpowiadamy, gdzie je wyrzucać! Są trzy opcje

2023-10-18 14:43

Podczas segregacji odpadów należy szczególnie uważać na odpady medyczne, które nie powinny być gromadzone w niewłaściwych miejscach. Odpowiednie pojemniki powinny być wykorzystane do ich składowania. W poniższy materiale dowiecie się, gdzie można utylizować opakowania po lekach. O tym mogliście nie wiedzieć!

Leki, których już nie potrzebujemy, muszą być właściwie utylizowane. Aby to zapewnić, opakowania po lekach powinny być wrzucane do specjalnych kontenerów przystosowanych do tego celu. Gdzie zatem powinny trafić nieużywane leki?

Jak czytamy na gazeta.pl, wyróżniamy kilka kategorii odpadów medycznych, które, jeśli nie są już potrzebne, powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach. Tabletki w blistrach i syropy należy dostarczyć do aptek, które posiadają specjalne pojemniki na zużyte lekarstwa. Można je również oddać w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które znajdują się w miastach i gminach. Pamiętajmy, że tabletek nie wolno wyjmować z blistra, a cieczy nie wolno wylewać do kanalizacji.

Igły i strzykawki powinny być umieszczone w pojemnikach przeznaczonych na przedmioty, które miały kontakt z krwią. Takie pojemniki można znaleźć w aptekach oraz w punktach selektywnej zbiórki. Natomiast maseczki i jednorazowe rękawiczki można wyrzucić do pojemników na odpady zmieszane.

Puste blistry i opakowania po lekach wykonane z folii i aluminium powinny być wyrzucane do kosza na odpady zmieszane, czyli do czarnego pojemnika.

Ważny temat! Sprawdźcie koniecznie poniżej

Jeśli zdecydujemy się na wrzucanie zużytych leków do innych pojemników, ryzykujemy skażenie środowiska naturalnego. "Leki mogą spowodować stopniowe uodparnianie się patogenów na środki, które przedostały się do miejsc ich występowania" - przekazał portal smieci.eu.

Transport odpadów medycznych musi być przeprowadzany zgodnie z ADR (międzynarodową konwencją dotyczącą przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych - red.), wytycznymi bezpieczeństwa i higieny, często przez specjalizowane firmy transportowe. Odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane w sposób bezpieczny, np. przez spalanie w specjalnych instalacjach lub sterylizację. Proces ten musi być również dokładnie udokumentowany" – możemy z kolei przeczytać na ekotu.pl.

Poradnik Zdrowie: czym popijać leki?