Podsumowanie lubuskiej PSP w 2022 roku

i

Autor: KW PSP Gorzów Wlkp

Lubuscy strażacy podsumowali miniony rok. Tyle osób zginęło w pożarach

2023-01-24 11:31

To był rekordowy rok dla lubuskich strażaków, którzy aż 20 523 razy wyjeżdżali ze swoich jednostek do różnego rodzaju zdarzeń. Straż podała także liczbę osób, która zmarła w wyniku pożarów.

Podsumowanie miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie. Gospodarzem uroczystości był lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Patryk Maruszak. W odprawie udział wziął komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak łącząc się ze zgromadzonymi gośćmi za pomocą systemu wideokonferencji.

To był jubileusz 30-lecia PSP

Odprawa była okazją do podsumowania działań strażaków na ziemi lubuskiej w minionym 2022 roku. Roku jubileuszowym 30-lecia PSP, ale i roku pełnego wyzwań z największą w historii liczbą interwencji tj. 20523. Miniony rok to również między innymi działalność na rzecz objętej wojną Ukrainy, katastrofa ekologiczna na rzece Odra i anomalia pogodowe siejące ogromne zagrożenia i zniszczenia. Miniony rok w krótkim podsumowaniu można przedstawić następująco:

Potencjał ludzki

 • 10 komend powiatowych, 2 komendy miejskie, 19 jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 • 165 ratowników PSP – gotowość natychmiastowa;
 • 978 etatów funkcjonariuszy PSP;
 • 46 etatów pracowników PSP;
 • 5500 strażaków ratowników OSP;

Statystyka zdarzeń za 2022. W 2022 roku na terenie woj. lubuskiego odnotowano 20523 zdarzenia, w tym:

 • Średnio w 2022 r. na jeden dzień przypadało około 56 interwencji;
 • Pożary – 5477;
 • Miejscowe zagrożenia – 13435;
 • Alarmy fałszywe – 1640;

Poszkodowani w pożarach:

 • Osoby śmiertelne – 14;
 • Osoby ranne – 157 w tym 7 dzieci;

Poszkodowani w miejscowych zagrożeniach:

 • Osoby śmiertelne – 157 w tym 4 dzieci;
 • Osoby ranne – 157 w tym 96 dzieci;

Współpraca z PRM:

 • Izolowane Zdarzenia Ratownictwa Medycznego – 97;
 • Pomoc PRM – 186;
 • Łącznie 283;

Rodzaj współpracy najczęstsze przypadki:

 • Noszenie, znoszenie, ewakuacja do karetki – 172;
 • Nagłe zatrzymanie krążenia – 39;
 • Zasłabniecie – 16;
 • Wyciągnięcie karetki z trudnego terenu - 5;
 • Inne (np. rany kończyn i głowy, krwotoki, duszności);

Inwestycje i modernizacja PSP:

 • JRG PSP w Szprotawie - Uzyskano pozwolenie na użytkowanie

Realizowane inwestycje budowlane w 2022 r.:

 • Budowa strażnicy KP PSP z JRG w Żarach;
 • Termomodernizacja KP PSP w Krośnie Odrzańskim;
 • Termomodernizacja budynku JRG Gubin;
 • Rozbudowa stanowisk garażowych;
 • JRG Sulęcin;
 • Zakup środków transportu w PSP;

W 2022 r. zakupiono 20 szt. środków transportu na łączną kwotę 19,3 mln zł w tym:

 • Samochodów gaśniczych 9 szt.;
 • Samochodów specjalnych 9 szt.;
 • Ambulans 1 szt.;
 • Łódź ratownicza 1 szt.;

Podsumowanie realizacji zadań w zakresie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa lubuskiego w 2022 roku:

 • Sieć jednostek OSP w woj. lubuskim - 348 wszystkich jednostek OSP;
 • 152 jednostki w KSRG;
 • 196 jednostek poza KSRG;
 • Ilość druhów OSP w woj. lubuskim – 10.000;
 • Uprawnionych do działań – 5.500 w tym 3300 KSRG, 2.200 spoza KSRG;
 • Pomoc udzielona Ukrainie;

Materialna:

 • samochody gaśnicze;
 • samochód żuraw ratowniczy;
 • samochód gaśniczy cysterna;
 • samochód dowodzenia i łączności;
 • lekki samochód kwatermistrzowski;
 • lekki samochód ratownictwa medycznego;
 • samochód operacyjny;
 • mikrobus do przewozu osób;
 • przyczepy specjalne;

Organizacyjna:

 • Przewóz osób na terenie województwa – mikrobusy i autobusy;
 • Przewóz osób na terenie raju – 3 autobusy 11 kierowców – 33000 km;
 • Nadzór, organizacja na dworcach kolejowych;
 • Przewoźnicy prywatni organizacja zleceń.