Bezrobocie

i

Autor: Urząd Miasta Gorzowa

Listopad 2022. Bezrobocie w Gorzowie. Ile obecnie wynosi?

2022-12-13 8:20

Bezrobocie w Gorzowie utrzymuje się na podobnym poziomie. Podobnie jest w całym województwie Lubuskim. Natomiast w powiecie gorzowskim bezrobocie spadło z 3,4 na 3,3%. Więcej liczb w poniższym artykule.

W samym powiecie gorzowskim stopa bezrobocia wzrosła nieznacznie, ale jednak. Z 3,4 do 3,8%. Natomiast w całym województwie to 4%.

Urząd Miasta informuje również, że nieco mniej jest zarejestrowanych bezrobotnych. Na dzień 12.11 było to 1241 osób, czyli o 15 więcej niż w październiku.

Bezrobocie w Lubuskiem w listopadzie 2022

W listopadzie w województwie lubuskim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (9%), zielonogórskim ziemskim (7,8%) oraz wschowskim (7,2%), a najniższą w powiecie słubickim (1,9%), w Gorzowie Wlkp. (2,2%) i w Zielonej Górze (2,5%).

Na koniec listopada 2022 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 15 304 bezrobotnych, w tym 8 568 kobiet, które stanowiły 56% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zwiększyła się o 217 osób (o 1,4%). W stosunku do listopada 2021 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 2 733 osoby (o 15,1%). - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Gorzowa.