Wojsko

i

Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej / www.commons.wikimedia.org.pl

WOJSKO

Kwalifikacja wojskowa. Kiedy rozpocznie się w Gorzowie?

2023-05-11 10:32

W całej Polsce trwa już kwalifikacja wojskowa. W każdym mieście organizowana jest w innym terminie. Kiedy rozpocznie się w Gorzowie? Sprawdziliśmy kiedy gorzowianie otrzymają zgłoszenia do komisji lekarskiej.

Kwalifikacja wojskowa - co to takiego?

Kwalifikacja wojskowa to badanie stanu fizycznego oraz psychicznego mężczyzn i niektórych kobiet, aby sprawdzić czy w przypadku ewentualnego zagrozenia są oni w stanie walczyć w obronie kraju. Dane wprowadzane są następnie do ewidencji wojskowej, aby otrzymać pełny obraz tego jak wygląda zdolność do pełnienia służby przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby podlegające obowiązkowej kwalifikacji wojskowej wzywane są do stawiennictwa przed komisję lekarską przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Wezwanie musi dotrzeć do konkretnej osoby co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą badania.

Ważne terminy. Kiedy zgłosić się do komisji lekarskiej?

Czas i miejsce kwalifikacji określone jest w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej. W tym roku rozpoczęła się ona 17. kwietnia i potrwa do 21. lipca. W tym czasie samorządy są zobowiązane do wyznaczenia konkretnej daty, w której będzie się można stawić przed komisję lekarską.

Kwalifikacja wojskowa 2023 w Gorzowie potrwa w dniach od 15. maja do 15. czerwca (z wyłączeniem dni 8. i 9. czerwca).

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Gorzowie

Kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w Przystani Sportów Wodnych przy ulicy Fabrycznej 175. Będzie się tam można stawić od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić do Wydziału Spraw Obywatelskich pod numerem: 697 523 771.

Kto musi się zgłosić do kwalifikacji wojskowej?

Wezwania do stawiennictwa przed komisją kwalifikacyjną otrzymują mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat. W tym roku wzywani są ci, którzy urodzili się w 2004 roku.

Przed komisję będą musieli się też stawić mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wezwania otrzymają również kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w tym roku akademickim koczą naukę na następujących kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, technik farmaceutyczny i technik weterynarii.

Do kwalifikacji mogą się zgłosić również ochotnicy, którzy ukończyli 18 rok życia.

Jeśli nie stawisz się przed komisją lekarską zapłacisz grzywnę!

Kwalifikacja wosjkowa dla wyżej wymienionych osób jest obowiązkowa. Niestawienie się przed komisją może skutkować grzywną oraz odprowadzeniem na badania przez policję.

Jeśli ktoś nie ma możliwości przybycia przed komisję w wyznaczonym terminie powinien to zgłosić do wójta, burmistrza lub prezydenta (w zależności od kogo otrzymał wezwanie) najpóźniej w wyznaczonym dniu badania.

Sonda
Czy martwisz się obecną sytuacją na świecie?
Książę William w brytyjskiej bazie wojskowej na terenie lotniska w Rzeszowie