kościół

i

Autor: pixabay.com/Skitterphoto

statystyki

Ilu Lubuszan uczęszcza do kościoła? Mamy najnowsze statystyki. Jest tragicznie!

2023-12-21 16:03

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił dane za rok 2022. Okazało się, że diecezja zielonogórsko-gorzowska plasuje się wśród najgorszych pod względem odsetka wiernych uczęszczających na niedzielne msze.

W trakcie pandemii covid-19 pojawiały się opinie sugerujące, że trudna sytuacja, dotykająca miliony Polaków, może wpłynąć pozytywnie na statystyki kościelne. Mówiono, że wiara stanie się wsparciem i sposobem na przetrwanie. Jednak liczby rzucają nowe światło na tę kwestię.

Wygląda na to, że spora grupa Polaków wykorzystała pandemię i potrzebę izolacji, unikając zgromadzeń, aby całkowicie zerwać z Kościołem. Wskaźnik dominantes w 2019 roku wyniósł 36,9 proc. W 2020 roku nie przeprowadzono badań, a w 2021 roku odbywały się one w trakcie stanu zagrożenia epidemiologicznego i ograniczeń liczby uczestników mszy.

Kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej „Na Burku” w Tarnowie

Porównując spadek między okresem bezpośrednio przed pandemią a okresem po, mówimy o około 8 proc. To znacząca liczba, biorąc pod uwagę 20-procentowy spadek w ciągu 40 lat. Wskaźnik dominantes w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wyniósł w 2022 roku zaledwie 19,3 proc., co plasuje ją na piątym miejscu pod względem najgorszych wyników w kraju.

Gorzej było jedynie w diecezjach sosnowieckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, łódzkiej i szczecińsko-kamieńskiej. Ta ostatnia miała wskaźnik wynoszący 17,5 proc.

Z danych ISKK (opierających się na Narodowym Spisie Powszechnym z 2021 roku) wynika, że 15,2 proc. populacji to dzieci i młodzież do 14 roku życia. Nasza diecezja mieści się mniej więcej w środku skali ogólnokrajowej pod tym względem. 65,9 proc. mieszkańców diecezji to osoby w wieku od 15 do 64 lat, co plasuje naszą diecezję w dolnej połówce skali. Niemniej jednak różnice między skrajnymi diecezjami w tym zakresie wynoszą tylko 3,5 proc. 18,9 proc. populacji diecezji to osoby w wieku 65+.

Nasz region jest zdecydowanie młodszy niż niektóre, choć bardziej przypominamy środek skali niż krańce. Najwięcej seniorów znajdziemy w diecezji świdnickiej (22,4 proc.), a najmniej w pelplińskiej (15,9 proc.). Ostatnia dekada przyniosła ogromny wzrost najstarszej części społeczeństwa, grupa 65+ zwiększyła się o ponad 54 proc. czyli 73,8 tys. osób.

Kolejny nowy kościół powstaje w Warszawie. Budują go parafianie
Sonda
Czy chodzisz do kościoła co niedzielę?