Mapa Polski

i

Autor: Canva Pro

WOJEWÓDZTWA

Gorzów nie będzie już lubuski? Województwo lubuskie przestanie istnieć? Jest pomysł nowego podziału administracyjnego Polski

2023-10-24 13:35

Instytut Sobieskiego opublikował raport przygotowany przez dra Łukasza Zaborowskiego, w którym propnuje on nowy podział polski pod względem województw. Zgodnie z pomysłem liczba województw miałaby zostać ograniczona do 12 (z dotychczasowych 16), a część miast przestałaby być miastami wojewódzkimi. Jakie zmiany czekałyby Gorzów?

Dr Łukasz Zaborowski to wykładowca, a także ekspert Instytutu Sobieskiego w dziedzinie rozwoju regionalnego, polityki regionalnej i transportu. Uważa on, że obecny podział administracyjny Polski jest "przypadkową hybrydę" i wymaga zmian. Dlatego też przygotował raport, w którym proponuje nowy podział, uwzględniając w nim cztery warianty zmian: od niewielkich aż do całkowitej, regionalnej rewolucji.

Reforma administracyjna to konieczność - uważa ekspert. Jakie zmiany czekałyby Polskę?

Jak twierdzi dr Zaborowski, obecny podział administracyjny, istniejący od 1999 roku, to efekt zatargów politycznych, wskutek których niektóre ośrodki zachowały regionalną samodzielność, a inne ją straciły. Ekspert wskazuje, że w tej drugiej grupie znalazły się takie miasta jak np. Częstochowa, Kalisz, Tarnów czy Radom.

Takie nierówne traktowanie budzi poczucie krzywdy w kilku pominiętych ośrodkach - przyznał specjalista w raporcie.

Nowy podział administracyjny Polski. Cztery warianty zmian

W raporcie zaproponowano cztery warianty, które miałyby zreformować obecny podział administracyjny kraju:

  • Wariant I "minimalny” - najmniej ingerujący w obecny podział, zakładający, że nie powstaną żadne nowe jednostki, a jedynie zmienią się obecne granice. Powierzchnia większych województw miałaby zostać ograniczona na rzecz tych mniejszych.
  • Wariant II "umiarkowany” - tutaj układ województw miałby zostać uzupełniony zgodnie ze standardami państwa. Wariant ten zakłada zwiększenie liczby województw do 20.
  • Wariant III "równoważący” - tutaj miałyby istnieć aż 22 województwa. Ograniczone miałyby zostać główne ośrodki metropolitalne na rzecz drugorzednych miast regionalnych.
  • Wariant IV "makroregionalny” - całkowicie zmieniający obecny porządek i będący koncepcją powrotu do dużych województwa z tą różnicą, że największe miasta zostałyby pozbawione funkcji administraycjnych na szczeblu wojewódzkim, aby "utrzymać równowagę sił". W tym wariancie liczba województw zostałaby ograniczona do 12.

Polska po reformach. Co z województwem lubuskim i Gorzowem Wielkopolskim?

Proponowane zmiany byłyby bardzo istotne dla mieszkańców województwa lubuskiego i miasta Gorzowa.

Biorąc pod uwagę wariant IV, najbardziej innowacyjny, gorzowianie przestaliby mieszkać w województwie lubuskim. Co więcej, województwo to całkowicie zniknęłoby z map Polski!

Nowy podział zakłada, że Gorzów dołączyłby do województwa zachodniopomorskiego, gdzie razem z Koszalinem i Słupskiem pełniby funkcję ośrodka wojewódzkiego (z funkcjami administracyjnymi). Ośrodkiem metropolitalnym (bez organów wojewódzkich na terenie) byłby Szczecin.

Lubuskie przestaje istnieć - co z Zieloną Górą?

Zakładając, że w Polsce wdrożony zostałby czwarty wariant reform, oznaczający koniec województwa lubuskiego, to nie tylko Gorzów, ale i Zielona Góra musiałaby zmienić swój rejon, przynajmniej w kwestii administracyjnej.

Zgodnie z proponowanym podziałem Zielona Góra stałaby się częścią województwa dolnośląskiego, gdzie razem z Legnicą i Świdnicą-Wałbrzych pełniłaby rolę ośrodka wojewódzkiego.

Nowy podział administracyjny Polski?! Powstaną nowe województwa i zmienią się granice

Sonda
Uważasz, że granice administracyjne powinny zostać zmienione?
Gorzów ma swojego Neptuna. Zamiast trójzębu... hulajnoga