smog

i

Autor: pixabay.com

Gorzów: Koniec z "kopciuchami"! Będzie można składać wniosek o dofinansowanie na ich wymianę. Od kiedy?

2023-02-01 11:40

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, nie było chętnych na wymianę tzw. "kopciuchów", czyli pieców na węgiel i drewno. Od 1 lutego 2023 do 31 marca 2024 można składać wniosek o dofinansowanie na ich wymianę. Kto się skusi?

- Na razie, z tego co wiem jest małe zainteresowanie, bo ponad 10, czy 15 osób zgłosiło chęć wzięcia udziału w tym programie. Pamiętajmy, że to jest jednak zawsze 10-15 kopciuchów mniej, które mogłyby zdecydowanie mniej zatruwać nasze otoczenie - mówił nam radny Piotr Wilczewski z PO.

Program "Czyste Powietrze" w Gorzowie

Program jest skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gorzów Wielkopolski. Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program "Czyste powietrze" wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego;
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 • ogrzewania elektrycznego;
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze;
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.;

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie (przy założeniu, że element powyżej zostanie uwzględniony):

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym;
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego;
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”);
 • jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Program "Ciepłe Powietrze" w Gorzowie. Jaka będzie wysokość dofinansowania?

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. Program przewiduje trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania.

Program "Czyste Powietrze" w Gorzowie. Gdzie składać wnioski o dofinansowanie?

 • w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4 osobiście, listownie, przesyłką kurierską. W przypadku dostarczenia wniosku za pośrednictwem poczty – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W przypadku przesyłki kurierskiej datą złożenia wniosku jest data doręczenia do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

 • Tel.: 95 7355 737, 95 7 355 703, 95 735 835 e-mail: cieplemieszkanie@um.gorzow.pl
Sonda
Skorzystasz z programu "Czyste Powietrze"?