Materiały Lubuskiej Policji

i

Autor: Materiały Lubuskiej Policji

Gorzów: Chcesz wstąpić do policji? Jest na to idealna pora!

2022-12-01 12:27

Lubuska policja zachęca do wstąpienia w ich szeregi. Chętni kandydaci muszą spełnić jednak szereg warunków. Co konkretnie? Więcej o tym w poniższym artykule.

- Funkcjonariusze garnizonu lubuskiego zachęcają młodzież do wstąpienia do Policji. Prowadzą pogadanki w szkołach oraz spotkania w komendzie, podczas których opowiadają o zawodzie policjanta. Szczegółowo informują zainteresowanych o poszczególnych szczeblach rekrutacji. Omawiają, jakie wymagania muszą spełniać przyszli kandydaci do pracy w Policji oraz czym zajmują się funkcjonariusze w poszczególnych wydziałach. Dużym zainteresowaniem cieszy się film, przedstawiający policjantów, podczas różnych niebezpiecznych działań służbowych - czytamy w komunikacie.

- Zawód policjanta to wyzwania, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. W tej służbie zakres zadań jest bardzo szeroki, a jej różnorodność umożliwia realizację różnych pasji i ambicji. Tu z pewnością każdy znajdzie miejsce dla siebie wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby realizować nasze główne hasło #POMAGAMYICHRONIMY.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby trafić do policji?

  • obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii;
  • nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystasz z pełni praw publicznych;
  • posiadasz wykształcenie minimum średnie;
  • masz uregulowany stosunek do służby wojskowej (mężczyźni);
  • posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować to służba w szeregach Lubuskiej Policji jest dla Ciebie!

Potrzebne dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
  • świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);
  • książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy;

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz pod numerami telefonów:

47 79 11 260, 47 79 11 261, 47 79 11 262 - Zespół do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

- Jeśli Ty także chciałbyś wstąpić w szeregi lubuskich stróżów prawa, nie czekaj i złóż odpowiednie dokumenty - zachęca policja.

Sonda
Miałeś kiedyś problemy z policją?