Gorzowski szpital, rak prostaty

i

Autor: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

LECZENIE

Fenomen na skalę Polski w gorzowskim szpitalu. To badanie robią tylko trzy ośrodki w naszym kraju!

2023-06-14 12:24

W Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. pacjenci mają możliwość poddania się brachyterapii jako formy leczenia. Jest to jedna z niewielu placówek medycznych, które udostępniają tę terapię osobom zdiagnozowanym z rakiem prostaty.

W gorzowskim Szpitalu Wojewódzkim jest trzecim ośrodkiem w Polsce, który oferuje brachyterapię z wszczepieniem implantów stałych. Szpital otrzymał zatwierdzenie od Państwowej Agencji Atomistyki i wkrótce rozpocznie leczenie pierwszych pacjentów.

Fenomen na skalę Polski w gorzowskim szpitalu. To badanie robią tylko trzy ośrodki w naszym kraju!

Metoda jest bardzo atrakcyjna, bo pozwala się uporać z chorobą dzięki jednemu zabiegowi – mówi dr Norbert Piotrkowicz, kierownik Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

– Brachyterapia przy pomocy implantów stałych umożliwia bezpieczne podanie wysokiej dawki promieniowania (rozłożonej w czasie) w obszarze prostaty, z jednoczesnym zaoszczędzeniem zdrowych tkanek sąsiadujących, co wpływa na spadek ryzyka powikłań w zdrowych tkankach sąsiadujących. Zabieg polega na wprowadzeniu w obręb stercza pasków z biodegradowalnego tworzywa z mikroźródłami materiału radioaktywnego (jod 125). Liczba niezbędnych źródeł i rozkład dawki promieniowania są wcześniej zaplanowane dla każdego chorego w komputerowym systemie planowania.

Sam zabieg wszczepienia implantu trwa ok. dwóch godzin. Co ważne, terapia, choć wysoce skuteczna, nie zamyka drogi do ewentualnego leczenia operacyjnego lub ponownej radioterapii w przypadku ewentualnego nawrotu miejscowego choroby – podkreśla dr Norbert Piotrkowicz.

Pan Zbigniew z Gorzowa Wlkp. przeżywał walkę z rakiem prostaty. Dzięki regularnym badaniom, ewentualne nawroty choroby są wykrywane na wczesnym etapie. Kilka lat temu, mężczyźni z tego rodzaju schorzeniami często umierali, ponieważ diagnoza była stawiana zbyt późno. Obecnie w naszym szpitalu posiadamy tak zaawansowany sprzęt, że to prawdziwy szok, ale konieczne jest zgłaszanie się i poddawanie regularnym badaniom - mówi pacjent.

W mniej zaawansowanych postaciach nowotworu możliwe jest leczenie polegające na jednokrotnym wprowadzeniu na stałe izotopu do prostaty, który pozostaje w pacjencie i następnie leczy on raka przez okres 2 miesięcy. Jest on już wtedy nieaktywny promieniotwórczo. To już bardzo nowoczesna radioterapia. Możemy być tu naprawdę bardzo precyzyjni. Oszczędzamy pęcherz moczowy i odbytnicę. Jest to metoda, która zawsze pozwala na stosowanie potem operacji w razie potrzeby. Radioterapia nie wyklucza operacji – podkreśla dr Piotrkowicz.

Jak leczyć raka prostaty?

Dzięki tej technice chorzy mają możliwość szybszego powrotu do normalnego trybu życia i pracy. Zaobserwowano również mniejszą liczbę powikłań w porównaniu z innymi metodami leczenia raka prostaty, takimi jak trudności z kontrolą oddawania moczu czy impotencja.

Ta metoda jest przeznaczona dla mężczyzn z rakiem prostaty należących do grupy niskiego i pośredniego ryzyka nawrotu choroby.

Kwalifikacje do leczenia są przeprowadzane w Poradni Radioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., znajdującej się przy ul. Dekerta 1. Nie jest konieczne posiadanie skierowania do leczenia. Ponadto, leczenie jest objęte refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia.