Rusza deratyzacja

i

Autor: turek.net.pl

MIASTO

Deratyzacja w Gorzowie. Prezydent przypomina o przestrzeganiu obowiązków

2023-10-25 13:08

W okresie jesieni, gryzonie stają się bardziej aktywne w okolicach obszarów zamieszkałych, co skutkuje koniecznością przeprowadzenia działań mających na celu zwalczanie tych szkodników.

Odpowiedzialność za przeprowadzenie deratyzacji jesiennej spoczywa na właścicielach nieruchomości, a prezydent Gorzowa przypomina o tym obowiązku. Miejskie służby, zajmujące się gospodarką komunalną, zaapelowały również do wszystkich zarządców nieruchomości w Gorzowie, aby pilnowali przestrzegania tego obowiązku.

Prezydent Gorzowa informuje, że obowiązkowej deratyzacji podlegają różne obiekty na terenie miasta, takie jak budynki mieszkalne, budynki produkcyjne, magazyny żywności, obiekty hodowli zwierząt, zakłady pracy, obiekty użyteczności publicznej, węzły cieplne, sieć kanalizacyjna oraz składowiska odpadów komunalnych.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie deratyzacji to właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Kontrolę i egzekwowanie przestrzegania obowiązku deratyzacji prowadzić będą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej, opierając się na odpowiednich przepisach prawa.

Szczury w Warszawie. Plaga gryzoni na Rondzie Wiatraczna

Miasto samo również realizuje obowiązek deratyzacji, przeprowadzając corocznie akcje na terenach miejskich zielonych. Działania te mają charakter prewencyjny, jednak nie zwalniają one właścicieli nieruchomości z obowiązku przeprowadzenia deratyzacji. Dodatkowo, prezydent Gorzowa zachęca do ułatwienia dostępu dziko żyjącym kotom, co może być osiągnięte poprzez uchylenie okien piwnicznych. Miasto również zakupuje budy dla kotów, które są rozmieszczane na terenie Gorzowa.

Warto zauważyć, że koty, mimo pewnego charakteru prewencyjnego w zwalczaniu gryzoni, nie zwalniają od konieczności deratyzacji. Badania naukowe wskazują, że rola kotów w kontrolowaniu populacji szczurów jest obecnie niewielka. Przy okazji, prezydent podkreśla również znaczenie sterylizacji kotów jako środka regulacji ich populacji w mieście, co jest istotne ze względu na potencjalne zagrożenia dla ekosystemu związanego z polowaniami kotów na różne gatunki zwierząt i ptaków, w tym te chronione.

Szczury zniknęły z ronda Wiatraczna. Sukces po interwencji „Super Expressu”