Kościół

i

Autor: fot. Canva/ johny007pan

KOŚCIÓŁ

Coraz mniej Polaków wierzy w Boga i chodzi do kościoła. Dane nie pozostawiają złudzeń

2024-06-04 10:37

W obecnych czasach zauważana jest coraz większa niechęć Polaków nie tylko do instytucji kościoła, ale również do samej wiary. Kraj, któy do tej pory uchodzi za mocno katolicki, powoli może zacząć zmieniać kierunek. Raport przedstawiony przez Centrum Badań Opinii Społecznej nie pozostawia złudzeń.

Dlaczego Polacy coraz rzadziej chodzą do kościoła?

Już od kilku lat można zaobserwować tendencję do odchodzenia Polaków od kościoła katolickiego. Coraz mniej osób bierze udział w mszach świętych, spada liczba zawieranych małżeństw kościelnych, a wielu rodziców decyduje nawet na wypisanie dziecka z lekcji religii. Ma to z pewnością związek z ogólnoświatowym kryzysem w kościele katolickim i licznymi skandalami, które stopniowo i powoli wychodzą na jaw. Wielu Polaków nie akceptuje takich zachowań i postaw ze strony niektórych księży, skutkiem czego spada liczba wiernych.Nie bez znaczenia jest też z pewnością fakt wzrostu świadomości ludzi i rozwój nauki, która w wielu aspektach podważa istnienie Boga w formie przedstawianej przez Kościół. Jak wskazują badani: za odejściem od Kościoła stoi też obojętność, nieaktualny przekaz religijny i angażowanie się religii w politykę. Wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS potwierdzają, że coraz więcej Polaków odcina się od wiary.

CBOS ponownie sprawdziło, czy Polacy wierzą w Boga. O co pytano?

Centrum Badania Opinii Społecznej regularnie przygotowuje raporty na temat religijności Polaków. Ankietowani pytanie są o stosunek do wiary i częstość udziału w praktykach religijnych.

Brzmienie tych pytań nie zmienia się od prawie 30 lat. Najczęściej służą one jako wskaźnik religijności do wyjaśniania różnic w innych kwestiach będących przedmiotem badania, ale pozwalają też obserwować przemiany zachodzące w czasie. Zagregowane ze wszystkich miesięcy roku dane prezentują rozkład wiary i uczestnictwa w mszach, nabożeństwach i spotkaniach religijnych dla całego roku. Takie wyniki tworzą trend, który śledzimy od 1997 roku - informują badacze.

Osoby biorące udział w badaniach mogą określić swój stosunek do wiary jako wierzący, głęboko wierzący lub niewierzący. Ponadto pytani są o to jak często (o ile w ogóle) biorą udział w nabożeństwach.

Badania wskazują jednoznacznie: Polacy odchodzą od wiary i Kościoła

Tym razem wyniki najnowszych badań mogą się nie spodobać przedstawicielom kościoła. Wynika z nich, że co prawda większość Polaków wciąż deklaruje wiarę w Boga, to jednak liczba ta wciąż spada. Do 2019 roku udział osób określających się jako wierzące lub głęboko wierzące przekraczał 90%. Od 2020 roku, wraz z wybuchem pandemii, odsetek ten regularnie spada i w tej chwili nie przekracza już 90%. Jednocześnie rośnie odsetek Polaków, którzy deklarują się jako całkowicie niewierzący. W 2019 roku wynosił on 8%, a w tej chwili aż 14%.

Podobnie statystyki wyglądają jeśli chodzi o uczestnictwo we mszach świętych i innych praktykach religijnych. Do 2009 roku odsetek osób, które co niedzielę biorą udział w nabożeństwie wynosił około 50%. W 2019 roku spadł do 45% i wciąż maleje. Obecnie waha się w okolicy 34%.

To najniższy odsetek praktykujących co niedzielę w historii naszych pomiarów” – zauważa CBOS.

Co ważne, tegoroczne dane dotyczą jedynie okresu od stycznia do kwietnia - wyniki badań, które przeprowadzone zostanie na koniec roku mogą być nieco inne (na plus bądź minus).

Zobacz też: Miejsca w Polsce o niezwykłej energii

Sonda
Wierzysz w Boga?
Mirosław Oczkoś: "Jesteśmy przedmurzem chrześcijaństwa, tylko nie po tej stronie muru, jak nam się wydaje " [Express Biedrzyckiej]