Aplikacja suszowa

i

Autor: MolnarSzabolcsErdely / www.pixabay.com

SUSZA

Chcesz zgłosić szkodę rolniczą? Aplikacja suszowa wreszcie działa, ale wniosku na razie nie złożysz. Dlaczego?

2023-08-02 13:34

Rolnicy, którzy z powodu trwającej w tym roku suszy zanotowali straty w swoich uprawach mogą zgłosić szkodę ministerstwu. Można to zrobić za pomocą specjalnej Aplikacji Suszowej. Mimo początkowych problemów obecnie aplikacja działa, ale... ze złożeniem wniosku trzeba jeszcze poczekać.

Aplikacja suszowa 2023. Na jej uruchomienie rolnicy czekali kilka miesięcy!

Aplikacja suszowa uruchomiona została w 2020 roku. Za jej pośrednictwem rolnicy mogą złożyć wnioski o oszacowanie strat w uprawach wynikających z przedłużającej się suszy. Niestety, od początku zgłaszano wiele problemów w działaniu aplikacji, dlatego w tym roku została ona poprawiona.

To z kolei wiązało się z jej całkowitym wyłączeniem. Rolnicy, którzy na przełomie maja i czerwca, czyli w momencie dużych upałów powodujących straty w plonach, chcieli zgłosić szkodę - nie mieli takiej możliwości.

Dopiero 21. lipca aplikacja została ponownie uruchomiona i teraz powinna działać bez zarzutów. Powinna, ale wniosku wciąż złożyć nie można.

Usługa została zaktualizowana na rok 2023. Możesz już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować" czytamy na rządowej stronie aplikacji.

To oznacza, że rolnik może wprowadzić wniosek do systemu, ale nie może go wysłać, co z kolei opóźnia proces oszacowania strat.

Kiedy będzie możliwe składanie i wysyłanie wniosków w aplikacji suszowej?

Zgodnie z rządowymi informacjami, złożenie wniosku możliwe będzie dopiero od 20. września. Dlaczego?

Resort rolnictwa tłumaczy, że w ten sposób rolnicy za jednym razem będą mogli złożyć wnioski o ewentualne kolejne straty, które nastąpią do tego czasu.

W innym wypadku nie mogliby dopisać tychże strat, ponieważ aplikacja nie przewiduje możliwości edytowania wysłanych wniosków, a co za tym idzie: nie można by było dopisać kolejnych strat.

Kto może zgłosić szkodę rolniczą?

Zgodnie z założeniami szkodę rolniczą może zgłosić wyłącznie posiadacz gospodarstwa. Konieczne jest też potwierdzenie wniosku podpisem zaufanym.

Następnie rozpatrzeniem wniosków i oszacowaniem szkód zajmie się komisja klęskowa.

Sonda
Czy ocieplanie się klimatu ma teraz wpływ na twoje życie?
Susza dotknęła Polaków. Wsie regularnie cierpią na brak wody