pieniądze

i

Autor: Pixabay

30 milionów na nowe chodniki w Lubuskim. Kto może ubiegać się o pieniądze?

2023-03-04 14:15

30,8 milionów złotych z budżetu wojewódzkiego zostanie przeznaczone dla gmin i powiatów, na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Dofinansowanie ma posłużyć m.in. budowie nowych chodników czy dróg rowerowych. Wojewoda lubuski czeka na zgłoszenia do 4 kwietnia tego roku.

Dofinansowanie dla gmin i powiatów w województwie lubuskim

Nawet do 80% kosztów inwestycji może zwrócić województwo lubuskie gminom i powiatom, które planują poprawę bezpieczeństwa na drogach. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na budowę, przebudową lub modernizację:

  • chodników
  • ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych
  • przejść dla pieszych
  • przejazdów dla rowerowych
  • peronów przystankowych wraz z dojściami do nich

Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie. Termin ich składania minie 3 kwietnia br. Maksymalna wysokość jednostkowego dofinansowania to aż 30 mln zł. Zaakceptowane zadania muszą zostać zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

- Zachęcamy samorządy do sięgania po te środki. Liczymy, że tym razem wniosków będzie znacznie więcej i uda się wykorzystać całą pulę przeznaczoną dla naszego regionu. Warto z tych pieniędzy skorzystać, bo każde działanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców jest niezwykle ważne – powiedział dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w woj. lubuskim

Pierwszy nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych miał miejsce w marcu 2021 r. W woj. lubuskim dzięki wsparciu z tego źródła zrealizowano wówczas 19 zadań obejmujący 25 przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych, a łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 1,6 mln zł.